Dersom en rubrikk er merket med en strek, er det ikke gitt opplysninger.

Etternavn Fornavn Født/ Alder Dødsdato Begravelse
Røgeberg Ruth 1922 250213 Ringerike krem 7.3 kl 12.00
Fekjær Ellen Alette 19935 200213 Hole krk 8.3 kl 12.00
Haugen Eli 1956 230213 Hval krk 7.3 kl 12.00
Bråthen Willy 1941 010313 Lunder krk 8.3 kl 12.00
Foss Marta Ingebjørg 1936 030313 Ringerike krem 8.3 kl 14.00
Fægri Eva Lillian 1923 040313 Randsfjord krk 12.3 kl 12.00
Lynne Anne 1943 040313 Ål krk 13.3 kl 10.30
Guttormsen Reidun Doris 1932 050313 Gimsøy krk 14.3 kl 13.00
Hermansen Kristoffer 1920 010313 -
Buringrud Randi 1927 020313 -
Bergedahl Elsa Wilfrid Mellerud 1917 080313 Ringerike krem 19.3 kl 12.00
Bredvold Martin 1922 090313 Hole krk 14.3 kl 13.00
Maurice Jan Erik 1947 090313 Ringerike krem 15.3 kl 12.00
Engebretsen Anne 1929 100313 Nes krk 19.3 kl 12.00
Nilsen Ambjørg 1936 100313 Heggen krk 15.3 kl 12.30
Høyvik Solveig Helene 1923 020313 -
Schjennum Arne 1944 110313 Randsfjord krk 19.3 kl 12.00
Peterssen Harald 1916 110313 Hole krk 19.3 kl 14.00
Korsdalen Geir 1963 100313 Ringerike krem 19.3 kl 14.00
Pettersen (Sætrang) Inger Lise 1947 250213 Østre gravlund 21.3 kl 13.00
Omsrud Anne Storruste 70år 160313 Hedalen krk 27.3 kl 11.00
Strømmen Elsa 1921 180313 Hval krk 26.3 kl 12.00
Høghaug Olaug Helene 1923 160313 Sylling krk 22.3 kl 10.30
Kittilsen Borghild 1923 180313 Lunder krk 22.3 kl 12.00
Jarva Hege Lill Johanne 1962 140313 Røyken krk 26.3 kl 11.00
Halvorsen Eyvind Fjeld 1922 190313 Haslum krem 26.3 kl 12.30
Andersen Per Oskar 1940 210313 Ring krem 4.4 kl 10.00
Aronsen Aksel Andreas 1931 150313 -
Sjørbotten Bjørg Irene 1928 200313 Hole krk 27.3 kl 13.00
Larsen Gudrun Johanne 1924 170313 Ringerike krem 4.4 kl 14.00
Halvorsen Odleif 1917 220313 Solvang gravkapell 5.4 kl 12.30
Langhelle Ottar 1942 230313 Tyristrand krk 5.4 kl 12.00
Løkke Laura 1918 240313 Fiskum krk 3.4 kl 12.00
Nordli Hans Martin 1944 230313 Ringerike krem 2.4 kl 14.00