En strek i rubrikken Begravelse betyr som oftest at avdøde ikke ønsket seremoni, men det kan også hende at tidspunktet ennå ikke er bestemt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Lie Anne-Lise 1942 280811 Ullerål krk 9.9 kl 12:00
Einarsen Dordei 88 år 280811 -
Kristiansen Sigmund 1924 310811 Ringerike krem 9.9 kl 12:00
Mellegaard Sara Helene 1922 020911 Jevnaker krk 9.9 kl 14:00
Wegeland Gunnar 1930 040911 Haug krk 9.9 kl 12:00
Midthaug Birger Martin 1940 050911 Hval krk 13.9 kl 12:00
Henriksen Gerd Svensgaard 1931 020911 Nikolaikrk 13.9 kl 13:00
Klinkenberg Sofie 1926 030911 Jevnaker krk 13.9 kl 12:00
Ryttertoft Grete 1954 070911 Tyrifjord vgs 16.9 kl 12:00
Christiansen Ragnar 1945 060911 -
Liuhagen Magda 1917 060911 Veme krk 13.9 kl 12:00
Heia Tove Løvhaugen  1955  100911  Ringerike krem 20.9 kl 12:00 
Hansen  Marry Torine  95 år  100911  Ringerike krem 16.9 kl 14:00 
Kornbråten
Kåre  1944  030911  Ringerike krem 16.9 kl 12:00 
 Flatby
Egil J  1930  080911 
Rolid Ellen 87 år 120911 Ringerike krem 20.9 kl 14:00
Nefjen Erle Ringdahl 2011 120911 Randsfjord krk 16.9 kl 13:00
Ovesen Mary Henny 1932 060911 -
Nilsen Jørgen 1931 120911 Ringerike krem 20.9 kl 10:00
Solli Roger Stian 1969 130911 Haug krk 22.9 kl 12:00
Engen  Anna  1916  150911  Tyristrand krk 22.9 kl 12:00
Søberg Thor 83 år 130911 Ullerål krk 23.9 kl 12:00
Myrås Beate 1920 120911 Grua krk 21.9 kl 13:00
Selte Lorang 1934 140911 -
Kristiansen Anny Viktoria 90 år 140911 Norderhov krk 27.9 kl 12:00
Birkeland Aud Jorunn 81 år 160911 Ringerike krem 23.9 kl 12:00
Kjemperud Leiv 1921 170911 Haug krk 23.9 kl 12:00
Almestarnd Erna 1930 160911 Haug krk 22.9 kl 14:00
Huse Christian Gunnar 1936 180911 Hole krk 23.9 kl 13:00
Solheim Åge 1925 180911 Tyristrand krk 23.9 kl 14:00
Kristiansen Olaug Marie 1932 180911 Ringerike krem 23.9 kl 14:00
Bjørnsen Erling 1945 180911 Heggen krk 23.9 kl 10:00
Engen Kirsten 1928 200911 Ringerike krem 27.9 kl 14:00
Rokseth Gudrun Bergljot 1921 200911 Jevnaker krk 27.9 kl 12:00
Petersen Søren Ib Vorre 1935 130911 -