Etternavn Fornavn Fødtselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Amundsen Astrid Birgit 76 år 290311 Nes krk 8.4 kl 12:00
Bjørseth Eva Liljan (Bitten) 1926 280311 Haslum krem 5.4 kl 14:30
Bråten Helga 1924 290311 Olberg krk 6.4 kl 12:00
Johansen Einar Thorleif 1921 310311 Hole krk 8.4 kl 11:00
Hanssen Hedvig Othilie 100 år 030411 Ringerike krem 8.4 kl 10:00
Strømsodd Aase 70 år 010411 Lunder krk 12.4 kl 14:00
Førde Marry 1929 010411 Ringerike krem 8.4 kl 12:00
Larsen Tord "Totto" Ditlef 1941 030411 Ringerike krem 8.4 kl 14:00
Johnsen Helge 1935 030411 Randsfjord krk 8.4 kl 12:00
Andersen Sverre 1930 060411 Ringerike krem 15.4 kl 14:00
Martinsen Peder Milliam 1925 060411 Ringerike krem 12.4 kl 12:00
Jensen Nora 1922 030411 -
Pedersen Randi R 1935 070411 Ringerike krem 15.4 kl 12:00
Torgersen Kjersti Glesne 54 år 070411 Olberg krk 14.4 kl 13:00
Berggaard Hilde 1960 070411 Tyristrand krk 15.4 kl 12:00
Strømsbråten Steffen 1988 050411 Nes krk 14.4 kl 13:00
Dahl Anne Sofie 1924 080411 Ringerike krem 14.4 kl 12:00
Olsen Karin Eva 1922 090411 Ringerike krem 15.4 kl 10:00
Hansen Sverre 1934 100411 Hole krk 15.4 kl 13:00
Rua Anna Margit 1919 110411 Ringerike krem 19.4 kl 12:00
Stokstad Sigurd 1941 080411 Haug krk 19.4 kl 14:00
Engnæs Steffen 1928 120411 Tingelstad krk 19.4 kl 13:00
Solheim Gunnar 1919 140411 -
Pedersen Ole Martin 1958 140411 -
Berger Gunvor Nelly 1922 110411 -
Karlsen Gudrun Olaug 1923 160411 Hol krk 26.4 kl 11:00
Halvorsen Øyvind 1941 180411 Ringerike krem 28.4 kl 10:00
Heide Kåre 1920 170411 Randsfjord krk 28.4 kl 12:00
Kokkim Per M 1938 160411 Ullerål krk 29.4 kl 14:00
Pedersen Ole Martin 1958 140411 Haug krk 29.4 kl 12:00
Gulbrandsen Alfred "Fred" Stener 1946 180411 Norderhov krk 29.4 kl 12:00
Nyhus Arne R. 1927 190411 Hole krk 29.4 kl 13:00
Gundersen Alf 1935 190411 Ringerike krem 3.5 kl 12:00
Lindahl Mathias 1924 200411 -
Pedersen Odd Eilif 1925 220411 Bjørke krk 3.5 kl 13:30
Thomassen Jon 1961 220411 Rud krk 29.4 kl 12:30
Tveter Per Martin 1955 230411 Randsfjord krk 3.5 kl 12:00
Gravdahl Inger Martine Hæhre 1947 240411 Ringerike krem 3.5 kl 14:00
Danielsen Jan Sigmunn 1935 280411 Haug krk 3.5 kl  12:00
Holanger Anne-Berit 1941 270411 Hole krk 6.5 kl 13:00