Annonserte dødsfall i juni 2010:

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Breivold Bjørn Arild 56 år 280510 Norderhov krk 4.6 kl 12:00
Østli Wiggo 1962 270510 Randsfjord krk 4.6 kl 12:00
Steffensen Torstein K. 1938 310510 Vestre Aker krk 9.6 kl 14:00
Hanisch Wilhelm R 1919 260510 -
Syljeset Geherda "Tulla" 1917 020610 -
Flaskerud Ragnhild 1935 020610 Lunder krk 11.6 kl 14:00
Ubostad Dagny 1930 030610 Ringerike krem 10.6 kl 14:00
Vatningen Kari 1920 030610 Hval krk 10.6 kl 12:00
Dignæs Trygve 1924 050610 Ringerike krem 11.6 kl 12:00
Kleven Kirsten Helfride 1937 060610 Ringerike krem 11.6 kl 14:00
Simensen Einar 1922 020610 Norderhov krk 15.6 kl 12:00
Andreassen Haldis 1934 050610 Jevnaker krk 11.6 kl 12:00
Beckhaug Randi 1936 070610 Tyrifjord vgs 15.6 kl 13:00
Kastet Jorunn Olava O. 1949 010610 Lunder krk 10.6 kl 10:00
Aaskjær Agnes 1914 080610 Ringerike krem 15.6 kl 12:00
Prestmarken Lykke 290510 060610 Hole krk 15.6 kl 11:00
Schmidt Paul Friedrich 1933 080610 Norderhov krk 17.6 kl 12:00
Caspersen Mai Britt 1924 050610 -
Johansson Dagny Mathilde 1922 100610 Jevnaker krk 18.6 kl 12:00
Hansen Jørgen E. 1913 130610 Ringerike krem 24.6 kl 12:00
Pedersen Ketty Marie 1922 150610 Randsfjord krk 22.6 kl 11:00
Wesetrud Mary Birgitte 1925 130610 Rud krk 22.6 kl 12:30
Gårdvik Karin Maria 1925 190610 Ringerike krem 25.6 kl 10:00
Haugen Arne 1924 170610 Jevnaker krk 25.6 kl 12:00
Bragerhaug Agnar 71 år 190610 Hedalen krk 25.6 kl 11:00
Ruud Kolbjørn 1927 200610 Hole krk 25.6 kl 11:00
Hanssen Olaug 1930 090610 Jevnaker krk 17.6 kl 14:00
Hofsmarken Arne 1925 220610 Hole krk 29.6 kl 13:00
Løvstad Erik 1924 190610 Heggen krk 29.6 kl 12:30
Støveren Kjell Sverre 1935 220610 Ringerike krem 25.6 kl 12:00
Lehne Gerda M Lillemor 1927 250610 Hole krk 6.7 kl 13:00