Annonserte dødsfall i oktober 2022

Annonserte dødsfall i oktober 2022 Illustrasjonsfoto: Pixabay

Oversikt over dødsfall annonsert i oktober 2022. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår / Alder Dødsdato Begravelse
Haugelien Paula 1940 270922 Nes krk 7.10 kl 12.00
Haugen Bjørn Arild 1959 200822 -
Jacobsen Kåre 1946 220922 -
Andersen Gerd 1929 270922 Tyristrand krk 14.10 kl 12.00
Høyvik Per Jostein 1942 290922 Ringerike krem 13.10 kl 12.00
Halvorsen Gunda Marie 1945 300922 Jevnaker krk 11.10 kl 14.00
Lindsjørn Inger 1929 300922 Hønefoss kirke 13.10 kl 14.00
Kristensen Mary-Ann 1968 300922 Norderhov krk 7.10 kl 12.00
Kleppan Geir 1951 051022 Ringerike krem 18.10 kl 14.00
Moe Åge Andersen 1931 031022 Ringerike krem 14.10 kl 14.00
Johansen Tom Arild 1966 021022 Hole krk 14.10 kl 12.00
Larsen Eilert 1939 300922 -
Solli Dagmar Helene 1933 081022 Hole krk 18.10 kl 12.00
Frydenlund Sverre Øystein 1928 081022 Ringerike krem 21.10 kl 12.00
Oslund Kjell Vidar 1947 101022 Ringerike krem 21.10 kl 14.00
Benterud Ellen Emilie 1917 061022 -
Wilkens Stefan Cord 1967 141022 -
Nilsen Gunnar Petter 1946 151022 Hole krk 28.10 kl 14.00
Skaarud Erik 1944 161022 Grymyr krk 27.10 kl 13.00
Avkjærn Bjørg Åse Svensbråten 1957 181022 Hønefoss krk 28.10 kl 12.00
Kjølstad Gerd Elin 1941 191022 Ringerike krem 27.10 kl 12,00
Teslo Frode Borger 1946 221022 Ringerike krem 3.11 kl 12.00
Kjennerud Svein Henry 1941 201022 Hønefoss krk 3.11 kl 14.00
Svenskerud Kjell 1938 201022 Lunder krk 28.10 kl 12.00
Bredesen Lise 1971 221022 Jevnaker krk 3.11 kl 14.00
Myhre Jan 1952 231022 Randsfjord krk 4.11 kl 14.00
Färber Werner 1945 091022 -
Kristoffersen Jens Petter 1946 221022 Ullerål krk 1.11 kl 12.00
Pfister Harald Dalhaug 1942 211022 Ringerike krem 1.11 kl 12.00
Søby Odd Henry 1935 211022 Ringerike krem 4.11 kl 10.00
Melig Brigt 1936 181022 -
Martinsen Thore Ivar 1937 271022 Jevnaker krk 8.11 kl 12.00
Bergersen Ruth Synnøve 1938 251022 Ringerike krem 4.11 kl 14.00
Thon Thordis 1932 261022 Ringerike krem 3.11 kl 10.00

 

bokannonse web