Annonserte dødsfall i juli 2022

Oversikt over dødsfall annonsert i juli 2022. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår / Alder Dødsdato Begravelse
Krøke Jostein 1937 290622 Randsfjord krk 7.7 kl 12.00
Bakkeli Kjell R. 1930 010722 Hole krk 12.7 kl 14.00
Stugaard Vera Gunborga 1945 020722 Nes krk 8.7 kl 12.00
Dyrkorn Per 1933 010722 Hole krk 8.7 kl 12.00
Tveter Kåre Ove 1948 290622 Randsfjord krk 12.7 kl 12.00
Odden Ester Karin 1934 030722 Haug krk 15.7 kl 12.00
Joakimsen Agnes Ingeborg 1930 220622 Randsfjord krk 8.7 kl 12.00
Guldahl Marianne Kveberg 1960 290622 Randsfjord krk 14.7 kl 12.00
Brekke Liv 1922 050722 Haug krk 15.7 kl 10.00
Almedal Roy 1954 060722 Ringerike krem 15.7 kl 12.00
Sæther Morten 1958 280622 Den Norske Sjømannskirken i København 13.7 kl 10.00
Laeskogen Nils Raymond 1960 110722 Hoff krk 22.7 kl 13.00
Østli Else Torild 1949 110722 Jevnaker krk 21.7 kl 12.00
Egeli Ann Lisbeth 1952 070722 -
Truslsen Anne Lise 1942 100722 Norderhov krk 19.7 kl 12.00
Nordhaug Inger Berit 1930 080722 Hole krk 19.7 kl 14.00
Rakeie Inger Karin Bakken 1947 120722 Norderhov krk 21.7 kl 12.00
Håvi Henry 1919 120722 Hole krk 26.7 kl 12.00
Børdalen Erling Danielsen 1939 150722 Ringerike krem 21.7 kl 12.00
Persvold Gunnar 1932 130722 Ringerike krem 22.7 kl 14.00
Lukassen Lars Erik 1945 110722 -
Henningsen Kristoffer Toralv Henning 1935 100722 -
Nereng Svein 1942 150722 Ringerike krem 26.7 kl 12.00
Pedersen Haakon 1955 150722 Haug krk 26.7 kl 12.00
Roa Trond 1959 140722 Ringerike krem 22.7 kl 10.00
Solvang Ruth 1937 180722 Ringerike krem 28.7 kl 14.00
Gaarud Kent 1983 270622 -
Elseth Vigdis Elisabeth Waagaard 1944 160722 Haslum krem 9.8 kl 11.30
Odden Ivar 1934 180722 Haug krk 28.7 kl 12.00
Nordengen Jon Ole 1951 190722 -
Persvold Harald 1929 220722 Ringerike krem 29.7 kl 12.00
Bjøralt Eva Heier 1934 210722 Lunner krk 2.8 kl 13.00
Hermansen Yngvar 1926 250722 -
Stranda Anders 1941 230722 Ringerike krem 4.8 kl 14.00
Bergli Ellen Hilde 1962 230722 Norderhov krk 2.8 kl 12.00
Hansen Gro 1942 230722 -
Bull Wenche May Liss 1941 230722 Haug krk 29.7 kl 12.00
Heggelien Jan 1927 240722 Hole krk 5.8 kl 12.00