Annonserte dødsfall i november 2020

Oversikt over dødsfall annonsert i november 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Tingleff Gudrun Margrethe 1925 301020 -
Fagervold Stein 1971 281020 Haug krk 10.11 kl 12.00
Fleischer Kari 1936 291020 Haslum krem 5.11 kl 14.30
Breili Aslaug 1924 291020 Lunder krk 6.11 kl 12.00
Rebne Ole Engebret 1929 311020 -
Stensvoll Inge Olav 1951 301020 Jevnaker krk 10.11 kl 11.00
Nilsen "Tulla" Anne Johanne 1930 291020 Hole krk 10.11 kl 14.00
Hansen Ingeborg Borlaug 1923 011120 Ringerike krem 10.11 kl 12.00
Thorvaldsen Ellen Regine 1930 301020 Ringerike krem 12.11 kl 12.00
Fines Marta 1926 021120 Hønefoss krk 13.11 kl 14.00
Solbakken Synnøve 1954 051120 -
Helliksrud Marit 1935 031120 Alfaset gravlund 12.11 kl 10.00
Myhre Trygve Martin 98 år 051120 Nes krk 13.11 kl 12.00
Johansen Ove Hilmar 1947 270920 -
Nymoen Grete Karin 1957 051120 Viker krk 17.11 kl 12.00
Bergersen Truls Gunnar 1938 081120 Norderhov krk 17.11 kl 12.00
Farstad Romar Åsmund 1944 051120 -
Brustad Erik 1940 111120 Ringerike krem 20.11 kl 14.00
Borgen Berthe Johanne "Stubben" 1925 091120 Haslum krem 20.11 kl 11.30
Skogheim Aaltje 1927 111120 Ringerike krem 24.11 kl 12.00
Karlsen Elmar 1958 071120 Ringerike krem 20.11.20 kl 12.00
Leinebø Turid Ravn 1927 151120 -
Berg Svein 1937 141120 Haug krk 20.11 kl 12.00 med de nærmeste
Stiksrud Gudbrand 1945 141120 Haslum krem 25.11 kl 11.30 for inviterte
Hagen Aase Ingeborg 1932 121120 -
Olsen Gudrun Randine 1947 151120 -
Nordli Synnøve 1928 171120 Ringerike krem 27.11 kl 10.00
Gustavsen Gunn Ellinor 1942 151120 Hval krk 26.11 kl 12.00
Eriksen Thorbjørn 1930 181120 Lunder krk 27.11 kl 12.00
Josephson Gustav 1936 171120 -
Stamstad Aslaug 1933 191120 Ringerike krem 26.11 kl 12.00
Vigdal Torkjell 1937 221120 Ål krk 1.12 kl 10.30
Helliksrud Ole 1933 211120 Ringerike krem 1.12 kl 12.00
Karlsson Lill 1940 161120 -
Ødegaard Ole 1928 211120 -
Sandvik Solveig 1931 231120 Fjell krk 4.12 kl 11.00
Hoelsveen Unni Vestengen 1958 251120 Randsfjord krk 4.12 kl 11.00
Bekkhus Borgny 1937 231120 -