Annonserte dødsfall i september 2020

Oversikt over dødsfall annonsert i september 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt eller at begravelsen ikke er offentlig på grunn av korona-pandemien.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Hagen Anne 1934 270820 Ringerike krem 3.9 kl 14.00
Engen Ingrid 1929 310820 Randsfjord krk 8.9 kl 11.00
Nilsen Karl Johan 1925 220820 -
Hansen Astrid 1930 310820 Lunder krk 8.9 kl 12.00
Berg Bjørn 1940 300820 Ringerike krem 8.9 kl 12.00
Thorvaldsen Bjørge 1947 310820 Hønefoss krk 11.9 kl 12.00
Johansen Solveig Marie 1930 020920 Ringerike krem 10.9 kl 12.00
Skogmo Bjørn Vidar 1948 230820 Gamle Aker krk 16.9 kl 12.00
Martinsen Arne Henning 1953 090920 Ringerike krem 17.9 kl 12.00
Gulbrandsen Roger 1966 050920 Ringerike krem 18.9 kl 12.00
Haug Sverre Martin 1936 120920 Tyristrand krk 18.9 kl 12.00
Bjerknes Olga Lovise 1918 140920 Hønefoss krk 18.9 kl 10.00
Børsum Bente 1959 110920 Ringerike krem 22.9 kl 12.00
Lund Olav 1945 110920 Jevnaker krk 18.9 kl 11.00
Krokvik Else 1933 120920 Viker krk 24.9 kl 12.00
Dalbakk Arne Evald John 1960 150920 Randsfjord krk 25.9 kl 11.00
Thunshelle Bera (Bett) Brekke 1947 180920 Hole krk 25.9 kl 14.00
Opsal Elsa 1931 170920 Hole krk 29.9 kl 14.00
Sætrang Sigurd 1920 210920 Haug krk 29.9 kl 12.00
Reksten Eldbjørg Lund 1921 190920 Haug krk 2.10 kl 12.00
Sæther Marit G. 1947 220920 Nordre Ål krk 2.10 kl 12.30
Ramsrud Arne Torkild 1944 220920 Ringerike krem 2.10 kl 14.00
Rødningen Klara 1922 220920 Ringerike krem 1.10 kl 12.00
Rønning John Olav "Tubben" 1927 220920 Ringerike krem 2.10 kl 12.00
Krokvik Arne Sigmund 1945 270920 Ringerike krem 2.10 kl 10.00
Frogh Erik 1948 220920 Vega krk 2.10 kl 12.00
Myrvollen Signe Lovise 1938 270920 Hval krk 9.10 kl 12.00
Lien Kari 1928 280920 -
Bergflødt Liv 1937 200920 -