Annonserte dødsfall i mai 2020

Oversikt over dødsfall annonsert i mai 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt eller at begravelsen ikke er offentlig på grunn av korona-pandemien.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Sætrang Arne 1926 280420 -
Paulsen Olav 1930 220420 -
Åsen Edvin 1931 280420 -
Broberg Arne 1940 290420 Ringerike krem 12.5 kl 12.00 for de nærmeste
Roen Ole 1930 290420 -
Nygård Eva 1938 010520 Ringerike krem 8.5 kl 14.00 for de nærmeste
Bygmester Karen Pauline 1944 020520 Hønefoss krk 12.5 kl 10.00 for de nærmeste
Viker Ragnhild 1937 250420 -
Haukedalen Kristin 1958 040520 Ringerike krem 14.5 kl 14.00 for de nærmeste
Næss Edith 1925 020520 Ringerike krem 14.5 kl 12.00 for de nærmeste
Berg Odd Erik 1949 010520 -
Thorsen Roger 1952 270420 -
Berget Reidun 1943 270420 -
Thune Bjørn Dagfin 1943 290420 -
Skaug Ole 1937 050520 Ringerike krem 15.5 kl 12.00 for de nærmeste
Lie Trygve 1939 040520 Ringerike krem 14.5 kl 10.00 for de nærmeste
Roa Karin Olaug 1928 070520 Ringerike krem 19.5 kl 12.00 for de nærmeste
Løchen Fogth Anders Fredrik 1933 080520 Ringerike krem 19.5 kl 14.00 med de nærmeste
Olsen Hans Norman 1935 100520 Randsfjord krk 19.5 kl 11.00 med de nærmeste
Lindmo Gunnar 1937 120520 Steinkjer kap 26.5 kl 14.00 med de nærmeste
Høgset Unni Sundby 1945 150520 Haug krk 22.5 kl 12 med de nærmeste
Arnesen Kåre Ivar 1933 120520 Randsfjord krk 22.5 kl 11.00 med de nærmeste
Henriksen Tron 1926 120520 -
Andreassen Berit 1939 150520 Ringerike krem29.5 kl 12.00 med de nærmeste
Briskodden Martin 1929 170520 Nes krk 26.5 kl 14.00 med de nærmeste
Ommundsen Brita Henny 1932 170520 Ringerike krem 26.5 kl 12.00 med de nærmeste
Moe Jarle Kristoffer Sten 1929 150520 -
Granheim Sverre 1931 220520 Lunder krk 4.6  kl 12.00 med de nærmeste
Løken Trond 1958 210520 Ringerike krem 2.6 kl 10.00 med de nærmeste
Hamremoen Karin 1938 230520 Tyristrand krk 29.5 kl 12.00 med de nærmeste
Kittilsland Engebret 1924 250520 Hole krk 5.6 kl 14.00 med de nærmeste
Osborg  Ragne Kathinka "Thinken" Røsvik 1937 250520 Ørsta krk 2.6 kl 13.00 med de nærmeste
Johansen Knut Arnold 1956 260520 -
Brenden Marit 1928 190520 -
Hooper Brit Solheim 1956 250520 Urneseremoni bli i Hole krk
Sanna Olava 1923 200520 -
Willand Marit 1941 250520 Ringerike krem 5.6 kl 12.00 med de nærmeste
Jacobsen Gerd Marie 1933 250520 Randsfjord krk 5.6 kl 11.00 med de nærmeste
Øien Inger Zacariassen 1927 220520 -