Annonserte dødsfall i april 2020

Annonserte dødsfall i april 2020 Foto: Frank Tverran

Oversikt over dødsfall annonsert i april 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt eller at begravelsen ikke er offentlig på grunn av korona-pandemien.

 

Etternavn Fornavn Fødselsår/ Alder Dødsdato Begravelse
Lindahl Femke 1944 300320 -
Fredriksen Øystein 1939 290320 -
Løken Håkon 1942 290320 -
Boberg Svein Arne 1950 300320 -
Nygård Kjell 1937 270320 Kampen krk 15.4 kl 10.00 Begrenset antall plasser
Wilhelmsen Edith 1926 280320 -
Gudmundsson Klemens 1934 010420 Ringerike krem 14.4 kl 12.00 for de nærmeste
Johansen Astrid 1949 010420 -
Weid Arne Guttorm 1921 040420 Det blir en privat seremoni
Henriksen Henry Marius 1931 010420 -
Eliassen Bjørn Ove 1935 290320 -
Norli Mary 1925 300320 -
Frøshaug Hans Magne 1945 100420 Randsfjord krk 17.4 kl 11.00 for de nærmeste
Aasland Anne Lise 1936 080420 -
Flaskerud Karen Nilsine 1922 080420 -
Andersen Inger Johanne 1943 030420 Solheim kap 16.4 kl 12.00
Kvernberg Knut-Johan 1945 110420 Feda krk 17.4 kl 12.00 for de nærmeste
Solum Grethe Sofie 1921 070420 Haug krk 17.4 kl 12.00 for de nærmeste
Paulsrud Anne 1924 160420 -
Folvik Asbjørn Nils 1950 160420 Hval krk 23.4 kl 12.00 for de nærmeste
Juvkam Arvid 1942 180420 Jevnaker krk 28.4 kl 12.00 for de nærmeste
Hultberg Arne Jørn 1952 080420 -
Linnerud Marit Anny 1932 140420 -
With Ole 1926 200420 Sollihøgda kap 28.4 kl 10.00 for de nærmeste
Falla Tore Nils 1945 210420 Randsfjord krk 30.4 kl 11.00 for de nærmeste
Magnussen Birgitte 1920 090420 -
Sparby Lasse 1949 220420 Haug krk 30.4 for de nærmeste
Winje Jan Otto 1953 140420 -
Flaskerud Kari 1928 260420 -
Hunderi Olav 1926 270420 Hønefoss krk 8.5 kl 12.00 for de nærmeste
Strat Thor Inge 1964 260420 Ringerike krem 5.5 kl 12.00 for de nærmeste
Svendsen Kjell 1944 190420 -
Tjemsland Trygve 1941 280420 Nærbø gml krk 6.5 kl 12.30 for de nærmeste
Kleven Kari-Anne 65 år 260420 Hov krk 6.5 kl 11.00 for de nærmeste