Annonserte dødsfall i oktober 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i oktober 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår Dødsdato Begravelse
Braathen Elisabeth 1960 260919 Ringerike krem 4.10 kl 11.00
Borgli Åse 1920 230919 -
Erlandsen Aslaug 1921 290919 Ringerike krem 8.10 kl 14.00
Moløkken Bjørg Ragnhild 1935 290919 -
Rundhaug Ole 1930 240919 Ringerike krem 8.10 kl 12.00
Westby Marie 1923 280919 Jevnaker krk 8.10 kl 11.00
Tviberg Berit 1938 270919 Grorud krk 11.10 kl 14.00
Velo Harald 1940 290919 Jevnaker krk 8.10 kl 13.30
Langvandsbråten Anne Marie 1939 250919 -
Sand Elisabeth 1934 250919 -
Solhjem Ivar 1925 300919 Haug krk 11.10 kl 12.00
Velta Sigurd 1925 051019 Sørum krk 11.10 kl 10.30
Brenden Willy 1935 051019 Ringerike krem 15.10 kl 12.00
Kverneng Ruth Prytz 1923 061019 Ringerike krem 17.10 kl 12.00
Nordbø Reidunn Synnøve 1934 051019 Ringerike krem 15.10 kl 10.00
Lysgård Marit Kristin 1949 081019 Haug krk 15.10 kl 12.00
Hagen Knut Haakon 1943 041019 Hole krk 18.10 kl 12.00
Strømsodd Arne Ragnar 1942 101019 Strømsoddbygda kap 18.10 kl 12.00
Holten Jenny Ocelie 1923 111019 -
Rønning Jarle 1928 111019 Norderhov krk 25.10 kl 12.00
Dalen Lydia 1926 131019 Ringerike krem 25.10 kl 12.00
Aas Ragnhild Kristine 1933 081019 -
Omholt Ellen Petra 1939 141019 Veme krk 24.10 kl 12.00
Lorentsen Jan-Frode 1957 121019 Alfaset krem kapell 24.10 kl 14.00
Bergsund Gudbrand 1967 141019 Hval krk 25.10 kl 12.00
Olafsen Ingrid 1928 191019 Ringerike krem 25.10 kl 14.00
Solheim Ingrid G 1937 221019 -
Bakkene Kåre 1949 161019 -
Selte Gunnar 1951 221019 Hole krk 1.11 kl 12.00
Rykkje Gunnlaug 1928 221019 Randsfjord krk 31.10 kl 11.00
Larsen Anita Dahl 1972 241019 Randsfjord krk 1.11 kl 11.00
Kroghen-Løland Christian 1939 231019 Nes krk 1.11 kl 12.00
Dalen Sigvald Georg 1928 241019 Ringerike krem 5.11 kl 12.00
Aamodt Terje 1950 271019 Lunder krk 5.11 kl 12.00
Strug Przemyslaw Krzysztof 1976 251019 Randsfjord krk 8.11 kl 11.00
Staal Kari Kjos 1951 271019 Hole krk 5.11 kl 12.00