Annonserte dødsfall i november 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i november 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Dybdahl Helge 1944 271018 Norderhov krk 9.11 kl 12.00
Fjeldstad Nils 1934 291018 Hole krk 6.11 kl 14.00
Karlsrud Hilde Eriksdatter 1966 281018 Hval krk 6.11 kl 12.00
Fjeldstad Ellen 1931 311018 Hole krk 13.11 kl 12.00
Sandum Thorleif 1930 291018 Ringerike krem 9.11 kl 12.00
Avadal Ragna 1924 261018 -
Ovli Maria Rossi 1940 281018 St.Theresia krk 8.11 kl 12.00
Rishovd Even 1970 251018 Haug krk 13.11 kl 12.00
Nordahl Ingeborg 1926 011118 Jevnaker krk 9.11 kl 12.00
Norli Brit 1943 011118 Rud krk 13.11 kl 12.30
Flattum Nils 1943 031118 Hole krk 13.11 kl 14.00
Solheim Borgny 1929 041118 Tyristrand krk 16.11 kl 12.00
Tveter Alfhild 1926 051118 Haug krk 16.11 kl 12.00
Korrell Ina 1949 031118 St.Hallvard krk 15.11 kl 11.00
Johansen Ingunn 1927 091118 Ottestad krk 20.11 kl 13.00
Grymyr Kirsten 1931 121118 Randsfjord krk 20.11 kl 12.00
Rolstad Knut Henry 1932 071118 -
Askestrand Else HJørdis 1932 141118 Hønefoss krk 27.11 kl 12.00
Tveter Aud Karin 1930 151118 Randsfjord krk 23.11 kl 12.00
Langvandsbråten Kari 1953 101118 Lunder krk 22.11 kl 14.00
Edvardsen Odd Eyolf 1949 131118 Hønefoss krk 23.11 kl 12.00
Hølen Kristi 1942 151118 Haug krk Hokksund 28.11 kl 12.00
Brunstad Karsten 1929 141118 Sørum krk 23.11 kl 10.00
Thorsen Einar 1931 161118 -
Vestli Torleig Albert 1926 171118 Haug krk 27.11 kl 12.00
Baksvær Thorbjørn 1948 181118 Ringerike krem 27.11 kl 14.00
Martinsen Bjørn Erik 1949 181118 Hole krk 27.11 kl 14.00
Gustavsen Torleif 1935 131118 -
Bakken Ester 1929 161118 Norderhov krk 30.11 kl 12.00
Hagen Margrethe 92 år 211118 -
Gabrielsen Dagfinn Roald Birger 1933 181118 Høybråten krk 7.12 kl 12.00
Kolden Asbjørn 1926 221118 Haug krk 4.12 kl 14.00
Benjaminsen Jan Asbjørn 1957 211118 Ringerike krem 30.11 kl 14,00
Olsatd Tom André 1971 261118 Ringerike krem 7.12 kl 12.00
Listerud Edel Randi 1932 251118 Ringerike krem 7.12 kl 14.00