Annonserte dødsfall i mars 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i mars 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/ Alder Dødsdato Begravelse
Odda Johan K 1936 250218 Ringerike krem 6.3 kl 14.00
Mastad Yngvar 1935 240218 Sollihøgda kap 2.3 kl 14.00
Solli Margit Bergljot 1922 240218 Randsfjord krk 8.3 kl 12.00
Haugen Anne Marie 1928 260218 -
Roulund Ove 1926 260218 Hole krk 9.3 kl 12.00
Tysland Ole 1926 270218 Ringerike krem 8.3 kl 14.00
Høvset Theodor Strande 2004 270218 Norderhov krk 8.3 kl 12.00
Knutsen Ottar 1932 280218 -
Engelund Geir 54 år 260218 Skute krk 14.3 kl 12.00
Teserud Gerd-Elin Gomnæs 1957 170218 -
Frøhaug Berit Synnøve 1949 020318 Glesne kap 14.3 kl 11.00
Hæhre Reidar 1948 060318 Ringerike krem 13.3 kl 14.00
Haugen Jakob Arnholdt 1927 270218 -
Lindahl Else Marie 1919 080318 Ringerike krem 16.3 kl 12.00
Welde Vibeke Thoresen 1968 060318 Norderhov krk 16.3 kl 12.00
Solli Finn 1932 090318 Haug krk 16.3 kl 12.00
Skagnæs Inger Margrethe 1939 090318 Hole krk 20.3 kl 12.00
Tronrud Erling Ivar 1929 090318 Høybråten krk 23.3 kl 12.00
Woxen Trond Fredrik 1942 120318 Torshov krk 22.3 kl 13.00
Robertsen Per Dagfinn 1950 130318 Ringerike krem 23.3 kl 12.00
Karlsen Birger 1931 150318 Hole krk 20.3 kl 14.00
Antonsen Werner 1946 150318 Randsfjord krk 22.3 kl 12.00
Dahl Evelyn 1923 050318 -
Hoholm Astrid 1930 150318 Norderhov krk 22.3 kl 12.00
Willand Eldor Thorbjørn "Skippern" 1934 160318 Ringerike krem 27.3 kl 12.00
Skjetne Solfrid Annie 1936 170318  Hole krk 27.3 kl 12.00
Strande Inger 1931 200318 Randsfjord krk 5.4 kl 12.00
Ruud Erling Haldor 1934 200318 Mysen krk 4.4 kl 11.00
Fjalestad Kari 1975 220318 Frogner krk 5.4 kl 13.00
Andreassen Erik 1933 230318 Jevnaker krk 6.4 kl 13.00