tirsdag, 19 mai 2015 21:20

Med argusøyne på Ringeriks-banen

Skrevet av
Med argusøyne på Ringeriks-banen Illustrasjon: Jernbaneverket

Rådet for Ringeriksregionen følger nå utviklingen av Ringeriksbanen med argusøyne. En "slapp" formulering, og ordførerene er straks på pletten.

I et brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen av 18. mai, stiller man seg undrende til en vedtaksformulering hvor det heter en "eventuell" formell planlegging av Ringeriksbanen. Som om det slett ikke er sikkert at banen skal planlegges.

I prp 117S (2014-2015) heter det på slutten av punkt 4.1:
"....For å få gjennomført ein raskast mogleg planprosess i tråd med nemnde innstillingar frå Stortinget, vil det vere teneleg om regjeringa, slik det er vanleg i denne typen saker, tek endeleg stilling til trasévalet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med ei orientering i budsjettproposisjonen for 2016."

Dette kan jo tyde på at saken ikke blir realitetsbehandlet før i 2017 - og blir den da liggende til neste regjering? Eller er denne formuleringen også en sak for Rådet for Ringeriksregionen?

Andre saker å lese

Mann filmet kvinner på toalett på utested

04-12-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En mann i 20-årene er tiltalt for å ha snikfilmet en rekke kvinner som gikk på toalettet på et utested i Oslo.

Les mer i RingeriksAvisa

31.000 personer kan stå uten gyldig førerkort fra nyttår

03-12-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

31.000 personer kan stå uten gyldig førerkort fra nyttår

31.899 personer har ennå ikke fornyet sitt store, plastlaminerte førerkort. Fra årsskiftet er ikke disse førerkortene gyldige lenger.

Les mer i RingeriksAvisa

Bensinstasjon ranet

03-12-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Flere gjerningspersoner ranet en Circle K-stasjon på Tunga i Trondheim natt til lørdag.

Les mer i RingeriksAvisa