tirsdag, 12 november 2019 14:03

Sneiet politiet med mobilen i hånda

Skrevet av

Med mobilen i hånda, svingte han inn i Norderhovsgata fra Stangs gate uten å ta hensyn til vikepliktskiltet. Ingen mindre enn politiet måtte bråbremse for å hindre sammenstøt.

Ringerike tingrett behandlet saken 7.november.

Mannen, en hønefossing i begynnelsen av 50-årene, tilsto umiddelbart å ha brukt mobilen.

Han hadde telefonen mot sitt venstre øre samtidig som han svingte ut i Stangs Gate fra Norderhovsgata. Telefonen var verken håndfri eller plassert i en fastmontert holder i umiddelbar nærhet av rattet.

Men han mente han hadde god plass til å kjøre inn i Norderhovsgata før politibilen kom.

Fra tingrettens vurdering:
Det er ubestridt at trafikk fra Norderhovsgata, dvs. veien tiltalte svingte fra, har vikeplikt for trafikken på Stangs gate. Tiltalte har forklart at det var god avstand til møtende trafikk, og at politibilen som observerte hendelsen var bak en annen personbil. Tiltalte har videre forklart at da han
ble stoppet av politiet, sa ikke politiet noe om brudd på vikeplikt; det var kun mobilbruk under kjøringen som var tema.

Politioverbetjenten har forklart at politibilen han og hans makker kjørte var nærmest tiltaltes bil da tiltalte svingte ut i Stangs gate, og at tiltaltes kjøring medførte at politibilen måtte bremse. Videre har han forklart at samtalen med tiltalte, etter at tiltalte ble stoppet like etterpå, hovedsakelig omhandlet hvorvidt tiltalte hadde snakket i mobiltelefonen mens han kjørte, men at politioverbetjenten også opplyste tiltalte om at tiltalte hadde brutt vikeplikten.

Retten finner å legge politioverbetjentens forklaring til grunn når det gjelder brudd på vikeplikten.
Avgjørende for rettens vurdering er at tiltalte ikke har gitt noen detaljer om den bilen som etter hans forklaring skal ha vært foran politibilen. På direkte spørsmål om hva slags type bil eller farge denne hadde, har tiltalte svart at det husker han ikke. Videre bemerker retten at vikepliktsbruddet medførte at «politibilen måtte bremse for å unngå å kollidere». For bevisvurderingen legger retten til grunn at bremsingen av politiet ikke var dramatisk, men likevel nok til at det rettslig sett foreligger et brudd på vikeplikten. At politibilen ikke
måtte bråbremse, som forklart av tiltalte, finner altså retten sannsynliggjort.
På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i post I i forelegget, og at han ikke handlet med tilstrekkelig grad aktsomhet da han svingte ut i Stangs Gate.

Ringerike tingrett dømte mannen til å betale en bot på kr 9.200,-

Andre saker å lese

Høyre med ny knallmåling

21-03-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Høyre med ny knallmåling

Regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg i dag, ifølge ny måling. Høyre får 34,6 prosent.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

21-03-2023 Nyheter NTB-TT - avatar NTB-TT

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

Tross økt innsats fra politiet mot skytinger og sprengninger i Stockholm, er det så langt ingenting som tyder på at den gjengrelaterte voldsspiralen avtar.

Les mer i RingeriksAvisa

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

21-03-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. De påpeker brudd på barnekonvensjonen.

Les mer i RingeriksAvisa

Lørdag 25.3 starter fotballen

21-03-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Hønefoss møter Øvrevoll Hosle på AKA arena til årets første kamp i 1.divisjon for kvinner lørdag den 25.3 kl 13.00.Billetter kan du kjøpe her    

Les mer i RingeriksAvisa