torsdag, 02 juli 2015 17:40

Felles front for vern av våtområder

Skrevet av
Felles front for vern av våtområder Foto: Hans Joosten

Det ble en stor seier for klima og den biologiske mangfoldigheten da de nordiske landene ga en felles erklæring om gjenoppretning av våtområder.

Verdens våtområder har stor betydning både som karbonlager og for utslipp eller opptak av klimagasser.

De nordiske landene fikk gjennomslag for sin resolusjon om torvmyrenes betydniFelles front for vern av våtområder og for klimaet på det tolvte partsmøtet i den globale våtmarkskonvensjonen, Ramsarkonvensjonen, i Punta del Este i Uruguay.

- Dette er en stor nordisk seier for torvmyrer, klima og den biologiske mangfoldigheten. Dette viser at vi som små nasjoner kan få større gjennomslag i internasjonale forhandlinger, selv når det er stor motstand fra andre nasjoner. Dette er viktig for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og ta vare på det biologiske mangfoldet, sier Eli Moen, ordfører for Nordisk ministerråds Terrestre økosystemgruppe (TEG).

Resolusjonen bygger på en felles uttalelse fra de nordiske miljøministrene og et flerårig klima- og biomangfold-prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd som avdekker hvilke store miljø- og klimaskader som forårsakes av ødeleggelser av våtområder i Norden og Baltikum.
Effektivt karbonlager

Det har blitt et globalt klimaproblem at 15 prosent av myrarealet i verden har blitt drenert for bruk til andre formål, som for eksempel til jordbruk. Om myrer dreneres ødelegger dette deres evne til å lagre karbon noe som kan føre til at store mengder CO2 og drivhusgasser frigis til atmosfæren. Totalt utgjør dette 5 prosent av de globale menneskeskapte CO2-utslipp.

- Torvmyrer fungerer som svært effektive karbonlagre og rommer mer karbon enn all skogbiomasse i hele verden. Men de er også svært sårbare. Ødelegges moseområder så kan drivhusgasser som kuldioxid sive ut og samlet set forårsake store mengde C02-utslipp, sier Lars Dinesen fra den danske Naturstyrelsen, som har vært leder av prosjektet.

På partsmøtet ble det derfor enighet om behovet for å jobbe for bevisstgjøring, for å få fram våtmarkenes livsviktige verdier, samt behovet for å styrke vernet og en mer fornuftig forvaltningen av disse områdene.

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa