onsdag, 01 juli 2015 12:35

Vil ha togparkering i Hønefoss

Skrevet av
Her trengs det mer plass Her trengs det mer plass Foto/grafikk: Frank Tverran

Befolkningsveksten og trafikkveksten gjør det nødvendig å bedre togtilbudet på Østlandet. Derfor planlegger Jernbaneverket for flere avganger og lengre togsett på flere toglinjer. Det krever at det gjøres mer plass til parkering og vedlikehold av tog ved utvalgte stasjoner. Hønefoss er en av disse stasjonene.

Bedre togtilbud ikke mulig uten mer plass til parkering av tog
– Mer areal til parkering og vedlikehold av tog er helt nødvendig for å bedre togtilbudet, sier regional strategidirektør Sjur Helseth i Jernbaneverket. – Det er knapt med ledig areal nær byene, men vi satser på å finne gode løsninger i samarbeid med kommunene. Uten spor til hensetting (parkering) blir det verken hyppigere avganger eller lengre togsett, sier Sjur Helseth.
Det er viktig at hensetting (parkering) legges nær stasjonene der togene starter og stopper. Kjøring av tomme tog er dyrt og opptar plass på et allerede belastet jernbanenett.

Mange steder vurdert
Områdene som skiller seg ut som gunstige for Jernbaneverket er Tolpinrud og Pålsgård. Follum er etter Jernbaneverkets syn vurdert som mindre egnet, men er hensyntatt fordi det har kommet et innspill fra Ringerike kommune og fordi det ligger veldig nær Hønefoss.

Alle de tre alternativene byr på utfordringer når det gjelder et 250 meter langt ventespor.

Rapportene med forslag til plassering er nå på høring.

baneparkering2
Forslag til utbygging på Tolpinrud (Prosjekt: Jernbaneverket)

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa