fredag, 11 november 2016 19:35

Planprogram for Ringeriksbanen og E16 på høring

Skrevet av
Planprogram for Ringeriksbanen og E16 på høring Illustrasjon: Jernbaneverket/Statens vegvesen

Planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 legges nå ut til høring. Alle som ønsker det kan komme med synspunkter, innspill eller opplysninger man mener Jernbaneverket og Statens vegvesen bør kjenne til. Frist for å sende inn merknader er 10. januar 2017.

Planprogrammet for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Høgkastet og Hønefoss er det første steget i planleggingen av det store vei- og jernbaneanlegget. Gjennom programmet blir det bestemt hvilke temaer som skal utredes videre, og det blir fastslått hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Det er Jernbaneverket og Statens vegvesen som har utarbeidet forslag til planprogram. Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Planarbeidet berører kommunene Bærum, Hole og Ringerike.

Reisetiden mellom øst og vest reduseres
Ringeriksbanen og E16 er et viktig prosjekt for Regjeringen, som har ambisjon om byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Ringeriksbanen inngår i InterCity satsingen. Den nye jernbanestrekningen fra Sandvika til Hønefoss skal korte inn reisetiden med tog fra Bergen til Oslo med ca. 50 minutter. Ny firefelts europaveg vil, sammen med dobbeltsporet jernbane, knytte Ringeriksregionen og Osloområdet tettere sammen og gi et felles bo- og arbeidsmarked.

Dine innspill er viktige
Alle som ønsker det kan komme med synspunkter og innspill til planprogrammet.

Kartet finner du her

Sist redigert fredag, 11 november 2016 19:51

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa