onsdag, 02 november 2016 14:50

Ringeriksbane og E16 – arbeid med økologisk kompensasjon

Skrevet av
I dette området kommer banen I dette området kommer banen Foto: NITAR / Frank Tverran

I fjor ga regjeringen grønt lys for å sette i gang et av Norges største samferdselsprosjekt. Utbyggingen av E16 og nybygging av Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss er svært ambisiøs, både i forhold til tidsplan og tekniske løsninger. Tiltaket er organisert som et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen og blir regulert i en statlig plan. Valgt trasé og krav til linjeføring gjør at vei og bane vil få en forholdsvis stiv kurvatur uten alt for store muligheter til å svinge utenom verdifulle arealer som det er mange av gjennom Hole og fram til Hønefoss.

Den største påvirkningen vil skje i Nordre Tyrifjorden våtmarksystem, men også i Oslofeltets særegne kalk-relaterte naturtyper og ikke minst årtusen gamle landbruksarealer og kulturlandskap. De største naturverdiene er knyttet til den meandrerende Storelva og dens deltaområde med en rekke ulike naturtyper. Området er av nasjonal og internasjonal verdi. Deler av våtmarksområdene er vernet og har status som Ramsarområde etter den internasjonale våtmarkskonvensjonen, Ramsar konvensjonen. Utbyggingen vil utløse krav om økologisk kompensasjon med hjemmel i naturmangfoldloven, og Fylkesmannen i Buskerud har fått i oppdrag av Klima- og miljøverndepartementet å lede dette arbeidet på vegne av Jernbaneverket og Statens vegvesen. Både metoden og kravet om økologisk kompensasjon er forholdsvis nytt i Norge. Arbeidet blir dermed ansett som et pilotprosjekt som skal øke kunnskapsgrunnlaget om prosess og metodikk for framtidig arbeid på dette området. En tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra miljø- og samferdselsmyndigheter jobber for å identifisere mulige kompensasjonsareal og -prosjekter.

Dette kan munne ut i at nytt våtmarksareal sikres gjennom vern eller restaurering og nyskaping av våtmark. Det vil også bli lagt spesielt vekt på en ryddig, åpen og løsningsorientert dialog med grunneiere og andre berørte parter når det gjelder ev nytt vern som følge av utbyggingsprosjektet. Arbeidet med økologisk kompensasjon er en følge av utbyggingsprosjektet og i første omgang utbyggers ansvar. Dermed er det også naturlig at fremdriften i dette arbeidet er koblet tett til tidsplanen for utbyggingsprosjektet frem mot byggestart. Det jobbes for at en ny verneplan kommer på høring samtidig med reguleringsplanen til Ringeriksbane og E16 høsten 2017. Fylkesmannen har ansatt en prosjektkoordinator i midlertidig stilling som leder arbeidet fra Fylkesmannens side.

 

nordre tyrifjorden
Parti fra nordre Tyrifjorden (Foto: NITAR/Frank Tverran)

Sist redigert onsdag, 02 november 2016 15:28

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Russland: Ukrainsk rakett har truffet svartehavsflåtens hovedkvarter på Krim

22-09-2023 Nyhetsklipp NTB-Reuters - avatar NTB-Reuters

Minst én ukrainsk rakett har truffet den russiske svartehavsflåtens hovedkvarter i Sevastopol på Krim-halvøya, bekrefter lokale myndigheter.

Les mer i RingeriksAvisa

Ap-nestor Martin Kolberg mener partiet er i krise – vil ha SV i regjering

22-09-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Ap-nestor Martin Kolberg mener partiet er i krise – vil ha SV i regjering

– At partiledelsen ikke vil kalle dette en krise, forsterker krisen, mener Martin Kolberg. Han ber Støre invitere SV inn i regjeringen, men de vil ikke redde Ap.

Les mer i RingeriksAvisa

Analytikere: Ukraina første gang bak Russlands tredje forsvarslinje

22-09-2023 Nyheter NTB-AFP-TT - avatar NTB-AFP-TT

Analytikere: Ukraina første gang bak Russlands tredje forsvarslinje

Ukrainske styrker opererer enkelte steder vest i Zaporizjzja bak Russlands tredje og siste forsvarslinje, ifølge Institute for the study of war (ISW).

Les mer i RingeriksAvisa

Nå er det jul igjen – i alle fall på radio

22-09-2023 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå er det jul igjen – i alle fall på radio

Mens eplene fremdeles henger røde på trærne, starter Lise Askvik friskt opp årets juleradio. Det skjer på dagen tre måneder før julaften, den 24. september. Juleradioen kan høres over hele...

Les mer i RingeriksAvisa