torsdag, 05 september 2019 20:42

- En av de beste debattene i kommunestyret

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Helge Stiksrud (V) Helge Stiksrud (V) Bilde fra kommunens web-TV

Helge Stiksrud (V) ga i sin oppsummering uttrykk for at byplandebatten var en av de beste debattene han hadde vært med på i kommunestyret.

Han etterlyste også en kulturminneplan og var glad for signalene om at dette skulle settes i gang. Han var også innom viktigheten av fremtidsrettede energiløsninger når nye bygg skulle planlegges.

- Dialogen med innbyggerne er ikke slutt. Det er nå det begynner, avsluttet Stiksrud.

Dag Henaug (H) takket planavdelingen for at de hadde greid å levere en byplan innen fristen.
- Senterpartiets forslag vil føre til utsettelser av planene, advarte Henaug. - Et vedtak om en byplan er viktig for fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen og vi må nå stille opp i forhold til at staten satser 30-35 milliarder på vårt distrikt, fortsatte han.

Stein Roar Eriksen (A) påpekte at Blybergshaugen nå er i harmoni og ville støtte Senterpartiet i at det ikke måtte bli høyhus i dette området.

Nanna Kristoffersen (Solidaritetslista) presierte at en rammeplan måtte følges. Hun likte dårlig at enkelte hadde snakket om at de kanskje kunne bygge 8 etasjer selv om det ble vedtatt en rammeplan med maksimalt 6 etasjer.

Magnus Herstad (FRP) synes det var mye bra i byplanen og mente 8 etasjer ville være nok. Han tok også opp veinettet og planleggingen av dette i forbindelse med en formidabel økning av antall boliger i sentrum.
- Vi får i det minste noen fine bygninger å se på mens vi står i bilkø, sa Herstad med kritiske hint til for dårlige trafikkløsninger. - FRP vil derfor stemme i mot planen, avsluttet han.

Kirsten Orebråten (A) mente vi burde bli flinkere til å tenke alternativt, og kanskje bruke omkjøringsveien mer.

Han Petter Åsen (SP) sa han var veldig optimistisk og støttet vekst og utvikling. Men han hadde andre måter å nå målet på.
- Uenigheten er i hovedsak to ting; hvor høye skal husene være og hvor skal de plasseres, sa han.
Han avsluttet med å takke ordføreren for debatten og ba om en grundig planlegging av avstemmingsrekkefølgen slik at alle kunne få stemme på sine ønsker.

Byplan vedtatt

Formannskapets innstilling til byplan ble vedtatt mot 11 stemmer. I tillegg ble Senterpartiets forslag om lavere bygg på Nordsiden enstemmig vedtatt. Det samme ble Runar Johansen (H) sitt forslag om at eiendommen Hønefoss skole ligger på, skal reguleres til skole og barnehage.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent