Oppdatert 30.03.2017

Frank Tverran

URL-adresse:

Avslår søknad om skadefelling av ulveflokk

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Trysil kommune om skadefelling av alle ulvene i Slettås-flokken. Ulvenes atferd vurderes ikke som unormal og en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk.

  • Publisert i Nyheter

Friske vyer for Sundvollen!

Tre konsulentteam har utarbeidet uavhengige mulighetsstudier for hvordan tettstedet Sundvollen kan utvikles. Disse tre forslagene ble presentert onsdag 29. mars på Hole herredshus.

  • Publisert i Nyheter

390 meter ned i fjellet

I forbindelse med fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 utfører Norges Geotekniske Institutt (NGI) grunnundersøkelser i form av kjerneboringer i fjell for oppdragsgiver Bane Nor.
For å kjøle ned diamantborekronen når denne skjærer seg ned i fjellet, benytter man ca 10-20.000 liter vann om dagen. Dette tar med seg finkornet steinmateriale i en total størrelsesorden 1-2 kubikkmeter. Nå søkes Hole kommune om tillatelse til virksomheten.

Fortsatt FM i minst 5 år

Ikke kast den gamle FM-radioen. I minst 5 år framover vil du kunne  lytte både til Radio Metro Ringerike og RiksNettRadio Hole-Ringerike.
Dette er informasjon som ofte kommer i skyggen av DAB-fantastenes markedsføring!

Anne og Kitty byr på vafler

I anledning den årlige vaffeldagen lørdag, kan du få smaksprøver på vaflene etter oppskrift fra Anne og Kittys mormor. Og kaffe er det Eger som byr på.

  • Publisert i Nyheter

Tilbake til sangene, gitaren og konsertsalene

"Jeg har kommet inn i en slags flyt, skriver på noe hele tiden og kjenner på at sangene, musikken og hele miljøet rundt dette er noe jeg har savnet lenge. Musikalsk sett er jeg fri som fuglen og kjenner meg fri til å gå mine egne veier. Først kommer albumet «HJEMVENDT", så har jeg vel en drøm om å få muligheten til å dra ut med et band  og spille konserter rundt i landet."

  • Publisert i Musikk
Abbonér på denne nyhetsmatingen