tirsdag, 13 oktober 2020 12:36

Ådne med krim nr 2

Ådne Frestad er for lengst ferdig med sin andre kriminalroman, Muldvarpen. Boka var ferdig trykket allerede i mars, men koronaen satte en skikkelig brems på lanseringen. Men nå er den klar!

tirsdag, 13 oktober 2020 07:47

Sporten Et & Drekk konkurs

Etter en del kluss i vekslingen etter at eieren Kalle Heino trakk seg ut fra daglig drift, har det ikke vært mulig å unngå en konkurs. Rot med skjenketillatelsen var begynnelsen på slutten.

Bostyrer er advokat Stian Hatleberg.

søndag, 11 oktober 2020 14:26

Vi har testet den nye skoleveien

Vi har testet det løpet som går fra krysset ved REMA1000 til Ullerål skole. Denne skoleveien er ikke ferdig ennå, slik at elevene fortsatt må vente med å bruke hele strekningen.

lørdag, 10 oktober 2020 18:12

Panthers ydmyket Hasle-Løren

Ringerike Panthers slo Hasle-Løren Elite med 7-0 i Lørenhallen lørdag.

lørdag, 10 oktober 2020 17:46

HBK ble ydmyket på AKA lørdag

I striregnet på AKA var det ikke mye som klaffet for hjemmelaget og det endte med en "smultering".

fredag, 09 oktober 2020 09:24

Per Martin med ringeriksnatur

Mange har ventet spent på Per Martin Haakenstads del 2 av "Ringeriksnatur". Og de har ikke ventet forgjeves.

torsdag, 08 oktober 2020 08:01

Nye advokatfirmaer i Hønefoss

Det er "Advokat Camilla S. Walløe AS" som er navnet på det ene nyetablerte advokatfirmaet. Selskapet skal naturlig nok ha advokattjenester som hovedbeskjeftigelse. Aksjekapitalen er 100.000 og styrelder er Camilla Sørensen Walløe.

Det andre foretaket heter  "Advokat Trine Hamborg Dahl AS" som også har aksjekapital 100.000. Trine Hamborg Dahl er styreleder.

Så gjenstår det å se hvor og hvordan de to advokatene etablerer seg.

onsdag, 07 oktober 2020 12:18

Nå kan du dele livets begivenheter

Vil du dele en begivenhet med flere enn det er plass til?

onsdag, 07 oktober 2020 11:16

Byens perle på markedet

Jo Sellæg har ikke uten grunn betegnet Hønefoss som jugendbyen på Østlandet. Det finnes en rekke perler rundt i byen som bekrefter dette. Nå er en av de aller største perlene til salgs; Grønlievillaen.

onsdag, 07 oktober 2020 10:27

Ringeriksbanen skal planlegges ferdig

Med budsjettforslaget for 2021 kan planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss bli ferdig, og dermed gjøre det mulig å fatte investeringsvedtak i 2021. En bygging av Ringeriksbanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss og videre til Bergen med om lag en time, binde bo- og arbeidsmarkedene i hovedstadsområdet og på Ringerike tettere sammen, og styrke turistnæringen i Hallingdal.

Side 2 av 353