torsdag, 02 juli 2020 12:59

Hønefoss Sparebank og Skue Sparebank slås sammen

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Administrerende banksjef Hans Kristian Glesne og banksjef Torgeir Nøkleby Administrerende banksjef Hans Kristian Glesne og banksjef Torgeir Nøkleby

Navnet på den sammenslåtte banken blir Skue Sparebank. Banken vil ha kontorer i Hønefoss, Drammen, Vikersund, Sigdal, Rødberg, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol og Geilo.

Dette betyr at de som er kunder i Hønefoss Sparebank vil ha nøyaktig det samme lokalet å forholde seg til, og de samme måtene å kontakte banken på. 

Siden både Hønefoss Sparebank og Skue Sparebank er tilknyttet Eika-alliansen, vil produktene og de tekniske løsningene være like etter fusjonen.

I månedsskifte juli/august 2020 gjennomføres den juridiske fusjonen. Da opphører Hønefoss Sparebank å eksistere som egen virksomhet. Da endres:

  • Logoen i nettbanken vil endres til Skue Sparebank.
  • På kvittering fra minibanken vil det stå Skue Sparebank.
  • Skue Sparebank vil også fremkomme som navn på dine forsikringsdokumenter.
  • Nettsidens logo vil endres fra Hønefoss Sparebank til Skue Sparebank.

Først 9. november 2020 vil kundebasene i Hønefoss Sparebank smelte sammen med basen i Skue Sparebank. Da blir også mobilbanken endret fra Hønefoss Sparebank til Skue Sparebank.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent