Overmannsund er sundet mellom Hønengaten og Vesterntangen. Brua som ligger der nå, blir av Hønefossinger ofte betegnet som "Hvitebrua" etter den hvite betongfargen. Hvitfargen var nok mer påfallende når brua var helt ny.

OS tegning

 Ved Overmannsund var det allerede på 1700-tallet ei privat bru med bompenger, så bompengefinansiering er ingen ny idé. Men denne brua gikk med i en flom, antakelig i 1792.

OS brubakkenI 1808 søkte Elling Gulbrandsen om bevilling som fergemann ved Overmannsund. Fergen var en båt som normalt gikk i et stramt tau over elva. Det var først og fremst bøndene fra Haugsbygda som hadde nytte av denne brua, og det var derfor de som måtte betale sundtoll.Sundtollen ble som regel betalt med korn en gang i året. De bøndene som betalte sundtoll, betalte ikke noe for hver gang de ble satt over elva. Men det måtte andre gjøre.

Fergemannen var pålagt å sette opp skilt på begge sider av elva med takstene. Det skulle også forefinnes en bok hvor de reisende kunne skrive klager på transporten over elva dersom de ikke var fornøyd. Kom det en slik klage måtte fergemannen straks vise dette til fogden.

 

Fra Haugsbygd til vestsida av Randselva og videre til Ådal gikk veien over Overmannsundet omtrent på samme sted hvor brua er nå. Men i 1833 ble det bygd ei bru litt lenger opp i elva av den kjente "Bru-Iver" (Iver Sætrang). Brua lå til å begynne med svært lavt og i 1860 løftet flommen brua av brukarene og seilte avsted med den. Det skjedde mandag den 4. juni 1860. Først gikk den halvdelen av brua som var på samme side som Hønefoss skole, og på ettermiddagen forsvant den andre halvparten.

OS flyfoto

OS brua fra 1861Året etter ble brua bygd opp igjen noe høyere over vannflaten (Se bildet til venstre), men konstruksjonen var så svak at hestene måtte kjøres i skritt over den. Denne brua ble brukt helt fram til 1903 da det kom ei ny bru. Den ble bygd på plassen til det opprinnelige sundstedet. Den nye brua var en jernbru på steinkar og kostet den gangen 72.780 kroner.

På 50-tallet ble denne brua erstattet av den betongbrua som står der i dag. På grunn av fargen fikk denne brua fort oppnavnet "Hvitebrua", men det formelle navnet er Overmannsund bru. Den gamle jernbrua ble delt i to deler.Den ene delen ble brukt som bru over Sogna ved Baarnaas. Den andre halvdelen lå lenge lagret på Vesterntangen, men ble senere brukt som bru over Rudselva ved Aalde, nordvest for Sokna.

Også før i tida hadde man sansen for "etterbruk". Bakken ned til den gamle brua fra Ullerålsgata - Brubakken - ble av ungene brukt som skibakke. Om sommeren ble de gamle brupillarene brukt til å hoppe fra ut i elva. Rester av disse pillarene kan fortsatt sees når det er lavt vann i Randselva. Mange båtpropeller har blitt ødelagt her.

 

Kilder/Foto:
Brænden, Ola: Norderhov Kommune, Det kommunale sjølstyre 1837 - 1937 - 1945
Hønefoss kommune: Hønefoss, byens historie 1915
Ropeid, Andreas: Hønefoss, I 1952,II 1965,III 1968
Østlund, Jan Helge: Ringerike i gamle dager, 1999.

Muntlige kilder:
Huseby, Stein: 2008
Abelgård, Else Marie: 2008

   

{AF}
Stein Huseby forteller:
Drapsforsøk på Overmannsund bru

- Jeg nevnte at min mor bodde i første hus til venstre etter brua i retning Vesterntangen. Mine besteforeldre leide i første etasje der. Hun som eide huset het frk. Larsen. Min mor fortalte meg en historie som utspant seg på brua på slutten av krigens dager. Nabohuset der de bodde var jo dengang politimesterbolig og nazipolitimesteren dengang het Landerud. Min mor gikk på handelsskolen og stod i enden av brua og ventet på en venninne som kom fra Christiesgt for de skulle gå sammen til skolen. Landerud var på vei fra sin bolig og til politistasjonen.

 

De la merke til en bil som stod litt opp i Nygata. Denne kom i stor hastighet over brua i og flere skudd smallt idet den passerte Landerud som gikk i fotgjengerfeltet på siden av brua. Han ble b.l.a. truffet i hodet og blødde kraftig og holdt hatten sin slik at blodet rannt ned i den.

 

Bilen holdt på å kollidere med en hest og kjerre på enden av brua. I mellomtiden hadde det kommet til en gutt som het Kristiansen fra Vesternbakken som også var på vei til skolen. Han tok hånd om Landerud og fulgte han ned på Katolske Sykehus. Landerud greide faktisk å gå på egne ben så han var nok ikke dødelig skadet, men det var nok en dramatisk opplevelse for ungdommene. Var nok karer fra Milorg som stod bak.

{/AF}

 

OS nyeste brua