Preben L Johannessen
Ringerike Historielag ble under sitt årsmøte presentert for en nymalt Svenskestue. Den gamle Borgstua på Norderhov gamle prestegård er nå satt tilbake til de fargene den hadde i 1822.Lenge har man lurt på hvordan man ville la tak og vegger se ut i det gamle rommet. Under nylig gjennomførte fargearkeologiske undersøkelser, fant ekspertene ut at det med sikkerhet hadde vært 12 og kanskje så mange som 20 lag maling i stua. Den eldste fargen var muligens oker og stua var i lange perioder mørk blå.

Marmoreingen av vinduskarmene viste seg å være et mislykket anslag fra 1960-tallet. Det er ingen som med sikkerhet vet hvor gammel Svenskestua på Norderhov gamle presetegård er. Konservator Preben L. Johannessen hold et engasjerende foredrag om prestegårder generelt og om Norderhov prestegård spesielt. For å finne ut av bygningens alder, er det nøvendig med en dendrokronologisk undersøkelse av flere gulvlag som ligger under det nåværende gulvet. Ved hjelp av årringene i veden kan man finne alderen. En slik undersøkelse koster minimum kr 15.000,- pr bygning.

Hele styret i Ringerike Historielag ble gjenvalgt under årsmøtet hvor ca 40 medlemmer møtte opp.

Se forøvrig www.ringerikehistorielag.org