Nygata1-3
Under våre vandringer kan bybildet åpne for spennende og stemningsfulle detaljer, slik som dette harmoniske trehusmiljø hvor de enkelte hus med sin form og dimensjon gir et trivelig inntrykk. Motivet er sett fra enden av Torvgaten og representerer hvv Nygaten 1 og 3. To kjente hønefossfamilier kan knyttes til disse husene.

 

På adressen Nygaten 1 til venstre på tregningen fant man i 1911 Anna og Harald Gundhus som da hadde overtatt huset fra Gudbrand Olsen Wiig for den nette sum av kr 4.600,- Eier av Nygaten 1 i dag er Tronrud Eiendom AS. Ved siden av sitt yrke som postmann på nordsiden, spilte Harald Gundhus på flere strenger. Han var blant annet formann i Hønefoss Sosialdemokratiske forening, men mest av alt var det de mer håndgripelige fiolinstrenger som sto hans hjerte nærmest, og som gjorde han til en habil utøver. Blant annet spilte han sammen med den legendariske pianist Conny Holm før forestillingene på Hønefoss kino. Siden inntok han maskinistplassen.

Huset gikk i 1963 over til sønnen Odd som var postmester i Hønefoss og gift med den politisk engasjerte Anna (d.y.). Med talentet han hadde fått i fødselsgave rakk han å formidle mange fine musikkopplevelser innen han døde i 1990, 83 år gammel. Dette kom til uttryk under hans tid i Hønefoss

Håndverkerforenings sangkor hvor han til tider også var dirigent, og ikke minst, tiden i Synco Band sammen med bl.a. Søberg og Scharf. Det er navn som vekker gjenklang hos eldre hønefossborgere.

 

En annen som får det til å svinge er Harald Gundhus (Døde i 2007, 65 år gammel, red.anm.), sønn av Anna og Odd. Musikk er således en fellesnevner i familien Gundhus. Helt fra Harald underholdt kinogjengere i gamle dager til barnebarnet med samme navn, som nok har et større publikum som utøvende jazzmusiker og musikkmedarbeider i NRK. Harald var flink til å øve, forteller den pensjonerte ingeniøren Per Berntsen, som fra nabohuset fikk ta del i de første spede saxofontoner. Per Berntsen fikk slå an andre toner den gang han som russeformann det begivenhetsrike fredsåret 1945 holdt sin flammende og engasjerende tale. Som guttunge ble Per ofte sendt ned til kinomaskinist Gundhus med matpakke fra Anna, noe som gav anledning til å overvære en rekke filmer som nok var tiltenkt andre årsklasser.

Som sønn av Haldis og Fritjof Berntsen, bodde Per sammen med sin søster Liv i Nygaten 3 i mange år. Det var Haldis far, lærer Kornelius Knutson, som i 1897 fikk reist huset som siden har vært i familiens eie. Tømmeret i det panelte huset skal vissnok stamme fra en tidligere klokkergård i Haug. Fritjof Bertsen drev i over 50 år en velrennomert elektrisk forretning ved Søndre Torg. Den ble drevet som selvstendig firma frem til 1976 da den ble fusjonert med NEBB. Fritjof Berntsen døde i 1985,, 85 år gammel. Hans hustru Haldis døde i 1997.

Nå eies og bebos Nygaten 3 av barnebarnet Kari Berntsen, datter av Mary og Per Berntsen.

NB: Artiklene i denne serien er skrevet i perioden 1995 - 2001 og eierforhold kan ha endret seg siden da.