Butikker og foretak i Hønefoss på begynnelsen av 1950-tallet. Kilde for denne kategorien er i hovedsak: Det Norske Næringsliv - Buskerud Fylkesleksikon, redigert av Johs. Sætherskar og utgitt på Det Norske Næringsliv Forlag, Bergen 1951. Innholdet er i tillegg utvidet med informasjoner fra FB.

Else Eriksens eftf.

Denne manufakturforretningen ble etablert i 1924, men overtatt av Esther Bakken 1.juli 1949. Virksomheten omfattet damekonfeksjon, manufaktur, sengeutstyr og garn. På 60m2 beskjeftiget de 3 personer. Butikken lå i Torggata viv a vis Leiv Vidar-butikken på Nordsiden.
50-tallet

Eriksens bakeri

eriksen logo

eriksenA. Eriksen bakeri og konditori med servering holdt på 1950-tallet til i Storgata 14 i Hønefoss. De hadde to telefoner med nummer 267 og 556. De reklamerte med "Alt i kaker og is". På den tiden var det 15 ansatte i bedriften, som ble startet opp i 1929 av A. Eriksen.

 

 


 

 

Gunnar Dahl handelsgartneri

dahl gartneri tomathuset
Fra tomathuset
På 50-tallet holdt dette gartneriet til i Vesterngaten 18. Gunnar Dahl var født 17.7.1899 på Dahl i Oppegård. Etter å ha tett middelskoleeksamen gikk han i gartnerlære og arbeidet senere i flere Akers- og Oslogartnerier, samt hos Wagner i Hønefoss.

Les mer …

Oskar Busterud

Eller Oskar Busterud Skinnvare- og kosmetikkforretning, som det rette navnet var, holdt til i Storgata 6. Forretningen ble grunnlagt i 1933 av Knutsen og Søberg, men ble overtatt av Oskar Busterud i 1938. Virksomheten omfattet skinnvarer, kosmetikk og portefølje, papir, kortevarer og kontorrekvisita. Forretningen beskjeftiget 3 personer og lokalet var på 75m².
50-tallet

Rutebileier Peder Engeseth

oslobuss 1930-aarene
Oslobussen i 1930-årene (Utsnitt fra postkort)

Gustavsen, Karlsen og Engeseth hadde alle sine logoer på busser som var å å se på Hønefoss Rutebilstasjon i etterkrigstiden. I dag er det mest Nettbuss å se.

Les mer …

Kafè Ciro

ciro ca 1952
Kafè Ciro ble startet i 1931 av frk. E. Sandum. Restauranten ble deretter kjøpt av Harald Henschien i 1935, som igjen solgte den til A.M.Harstad i 1938. Kafè Ciro byttet så eier i 1946 da Harstad solgte til I.M.Haugerud. Sistnevnte var fortsatt eier på begynnelsen av 50-tallet.
Restauranten lå i 2. etasje i Storgaten 8 i lyse, pene lokaler. Like etter annen verdenskrig ble den utbygget og modernisert og hadde da plass til 150 gjester. Stedet var kjent for sin gode mat.
50-tallet


Buskerud Blad

På begynnelsen av 1950-tallet holdt Buskerud Blads hønefosskontor til i Fossveien 1. Kontoret ble opprettet i 1939 med redaktør R. Henriksen som bestyrer. Bestyrer på 50-tallet, som tidligere hadde jobbet som journalist ved kontoret, het Åge Sørensen. Han var leder fra 1945. Antall abonnenter økte på Ringerike etter at kontoret ble opprettet. Inkludert bestyreren, var 18 personer ansatt ved kontoret.
50-tallet

Einar Engebretsen

Einar Engebretsen startet hjemmebakeri i Flå i Hallingdal i 1927 og flyttet senere til Høland, leide i 1933 et bakeri i Hemnes og seneere i Haugsbygd. Under krigshandlingene i april 1940 brente bakeriet ned. I juli 1940 ble det leid et bakeri i Hønefoss med eget utsalg.

50-tallet


 

CentralPensjonat

central pensjonat

Central Pensjonat lå i Storgaten 10 og ble startet opp i 1925 av Anna Eskestrand. Det hadde 13 gjesteværelser, salong og spisestue. De reklamerte med at de kun lå 8 minutter fra jernbanestasjonen.

50-tallet

Brenden Tobakk og Frukt

E. Brenden tobakk- og fruktforretning ble startet i 1935 av Ragnar Hagen og ble overtatt av E. Brenden i 1942. Virksomheten omfattet frukt, tobakk, sjokolade og blader.
50-tallet

THV Endrerud Fisk, Vilt og Grønnsakforretning

Endrerud begynte sin forretning i 1939. Varene ble solgt til byen og distriktene omkring. Forretningen beskjeftiget på 1950-tallet seks personer. Og telefonnummeret var 718.

50-tallet


 

Bokhandler Bye

joh e bye

Bokhandler Joh. E. Bye ble startet i 1898 av J.E.Bye og ble i 1931 overtatt av Asta Bye som drev butikken på 50-tallet. Firmaet drev bok-og papirhandel, samt utgivelse av prospektkort fra distriktet. Butikken disponerte et lokale på 200 m² og hadde 4 ansatte.

50-tallet

Johan Brekke Bakeri og konditori

Forretningen ble startet i 1913 av Johan Brekke. Styrer på 50-tallet var Joh. Brekke. Virksomheten omfattet bakeri og konditori og hadde 4 personer ansatt.
50-tallet