hoka1 bergsund
Foto: G.C.Bergsund
Fra vårt leksikon fra 1950, står det fulle navnet oppført som: Høka A/S, Karosseri- og jernbanevognfabrikk. De hadde oppgitt hele 2 telefonnummer; 79 og 650.

Fabrikken ble startet i 1936 under navnet Hønefoss Karosserifabrikk. Dette med jernbanevogner kom som et tillegg i 1950.

De opplyser følgende om sin egen virksomhet på 1950-tallet:

- Fabrikerer karosserier av en hver art for busser, varebiler, brannbiler og sykebiler, tankbiler, jernbanevogner, sporvogner, forstadsbanevogner m.m. Dessuten alminnelig verkstedsvirksomhet og spesialkonstruksjoner i stål og aluminium. Karosseriene bygges på lettvekts stålprofiler med stor bruddstyrke.
Etter avtale med den kjente svenske karosseri- og jernbanevognfabrikk A/B Hägglund & Söner, vil Høka på lisens bygge karosserier etter dette firmas kjente og prøvede konstruksjoner.
Den nåværende fabrikkbygning ble ferdig til innflytting i 1948 og har en nyttbar gulvflate på ca 4.500m2. Det er i det siste år innkjøpt en rekke av de aller nyeste spesialmaskiner for karosseri- og verkstedsvirksomhet, og bedriften er nå i besiddelse av en helt moderne maskinpark.

- Selskapets aksjekapital ble ved nytegning i 1950 forhøyet fra 750.000 til kr 1.610.000 og det er utført betydelige arbeider ved legging av sidespor inn til fabrikkområdet og spor inn i monteringshallene.
Fabrikken ledes av adm. direktør Jacob Mørk, og beskjeftiget før den siste utvidelsen av verkstedshallen ca 100 mann.

hoka2 g c bergsund
Foto: G.C.Bergsund