50-tallet
Ivar K. Gustavsen hadde på 1950-tallet 5 daglige avganger på ruten Hønefoss - Viul. På lørdag hele 8 avganger. På strekningen Hønefoss - Hofsfoss - Begna Tresliperi, hadde bilruten fire avganger på hverdager og 7 avganger på lørdager.


Ivar K. Gustavsen overtok bilrutene etter sin far, Karl Gustavsen, som opprettet trafikken i 1927. Trafikken og bilmatriellet økte stadig, og firmaet hadde på 1950-tallet tre store busser og beskjeftiget tre personer utenom den faste betjeningen på rutebilstasjonen.

Bussrutene levde bra av lokal industri. Den ene ruten gikk forbi Hvalsmoen og frem til Viul Fabrikker. Den andre gikk forbi Follum og frem til Hofsfoss Træsliperi for å ende ved Begna Tresliperi. Ved enkelte avganger ble samtlige tre busser benyttet, så trafikken var stor.