Denne forretningen ble startet som assortert kolonialforretning i 1926 og flyttet til Hønengaten i 1939, hvor forretningen fremdeles ble drevet på 1950-tallet. Varene ble omsatt i byen og distriktene omkring. Det var 3 ansatte.

50-tallet