Firmaet ble grunnlagt i 1927 av Oddvar Grønlie som fortsatt var innehaver på 1950-tallet. Virksomheten omfattet fargehandel, drogeri og parfymeri. Kundekretsen var "byen og omegn". Lokalene, som lå i Storgaten, var på 100m2. Forretningen beskjeftiget 3 personer.

50-tallet