Einar Engebretsen startet hjemmebakeri i Flå i Hallingdal i 1927 og flyttet senere til Høland, leide i 1933 et bakeri i Hemnes og seneere i Haugsbygd. Under krigshandlingene i april 1940 brente bakeriet ned. I juli 1940 ble det leid et bakeri i Hønefoss med eget utsalg.

50-tallet