dahl gartneri tomathuset
Fra tomathuset
På 50-tallet holdt dette gartneriet til i Vesterngaten 18. Gunnar Dahl var født 17.7.1899 på Dahl i Oppegård. Etter å ha tett middelskoleeksamen gikk han i gartnerlære og arbeidet senere i flere Akers- og Oslogartnerier, samt hos Wagner i Hønefoss.


I 1924 begynte han med eget gartneri som ble drevet som "blandet handelsgartneri".
Virksomheten omfattet dyrking av blomster, grønnsaker, bær og frukt. Gartneriet hadde også eget kransebinderi samt delvis anlegg av hager.
Jorden var på 5 dekar leid jord. Det var utplantet 75 frukttrær, hovedsaklig epler og vinterfrukt på dvergunderlag.
Gartneriet hadde to veksthus på ca 300m2 med varmeanlegg samt et kaldhus med løse benkevinduer på 300m2. I husene dyrkedes potteblomster og snitteblomster samt agurker og tomater. Fra benkene foregikk plantesalg samt tildeling av tidlige grønnsaker som salat, gulrøtter og spisskål.

Salget foregikk fra stedet, men en del ble solgt på torget samt en del salg av blomster for videresalg i blomsterforretninger i distriktet. Gartneriet beskjeftiget på begynnelsen av 1950-tallet 3-6 arbeidere etter årstiden.

50-tallet