fredag, 05 oktober 2018 07:46

50 millioner mer til film i statsbudsjettet

Skrevet av NTB – Trine Andersen
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Kulturminister Trine Skei Grande vil styrke norsk film. Kulturminister Trine Skei Grande vil styrke norsk film. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen satser på film i statsbudsjettet. – Dette er en næring med driv det er morsomt å være med å dra oppover, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

I alt foreslås det en økning på 50 millioner kroner til ulike filmformål fra saldert budsjettet for 2018 til budsjettforslaget for 2019.

– Vi legger fram en egen filmpakke i budsjettet. Film- og serieproduksjonen i Norge er på vei opp, og henter hjem internasjonale priser. Vi ser også at filmbesøket i Norge er enormt. Norske filmer går godt. Det er moro å støtte en næring med et slikt driv, sier kulturministeren til NTB.

Regjeringen vil blant annet styrke rammen for tilskuddsordningene under Filmfondet med 30,9 millioner kroner. 5,1 millioner kroner av tilskuddet til Filmfondet er øremerket internasjonal satsing på dataspill

Nasjonal filmkommisjon

Regjeringen vil også øke tilskuddet til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge med 10 millioner kroner, og vil opprette en nasjonal filmkommisjon. I budsjettforslaget er det satt av 3 millioner kroner til dette tiltaket.

– Filmkommisjonen skal blant annet ha som formål å få produksjoner fra utlandet til Norge og tilrettelegge for dem ved at de kun skal kunne forholde seg til et kontor, sier Skei Grande.

De regionale filmfondene skal styrkes med 2 millioner kroner til en samlet bevilgning på 23,3 millioner kroner. Bygdekinoen foreslås styrket med 2,5 millioner kroner, Internasjonalt Samisk Filminstitutt med 600.000 kroner og ungdomshuset Tvibit i Tromsø med 1 million kroner. Tilskuddet til Tvibit skal nyttes til å videreføre arbeidet for unge filmskapere i Nord-Norge, til rekruttering, talentutvikling og kompetanseheving.

Filmparksalg på is

Det er allerede klart at regjeringen vil utsette salget av Filmparken på Jar i Bærum. Kulturministeren bekreftet dette til Budstikka i forrige uke.

– Det betyr ikke at vi aldri vil selge Filmparken. Men den drives i dag veldig godt og er fullbooket, sier Skei Grande.

Hun viser til at markedet har endret seg og det er økt etterspørsel etter studiokapasitet i Norge.

Regjeringen ga i 2013 regjeringen fullmakt til å selge Filmparken på Jar i Bærum. Da var det lav etterspørsel etter studioene. Med de store strømmetjenestene har interessen for dramaserier økt. Dette betyr også økt etterspørsel etter nye, norske dramaserie-produksjoner. I tillegg er det fra 2016 innført en insentivordning for film- og tv-produksjoner.

Filmparken ble åpnet 2. mars 1935 som en del av statlig eide Norsk Film. Staten er i dag største aksjonær.