lørdag, 18 november 2023 08:58

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 46

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(3 Stemmer)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 46 Foto: Frank Tverran

Dette er eiendomsomsetningen i Ringerike kommune den siste uken

Gnr 102, bnr 99 er overdradd fra Finn Ove Carlsen, Jesper Fimreite-Makholm og Christina Elisabeth Carlsen Makholm til Klækken Hotell Ans (10.11.2023)

Gnr 102, bnr 228 er overdradd fra Finn Ove Carlsen og Unni Elisabeth Carlsen til Klækken Hotell Ans (10.11.2023)

Støaveien 12 (Gnr 244, bnr 301) er solgt for kr 2.900.000 fra J K Utvikling as til Laimonas Skarbalius (13.11.2023)

Øvre Begnamoen 21 (Gnr 50, bnr 109, fnr 15) er solgt for kr 2.000.000 fra Gro Mona Pettersen til Lene Lindahl og Hans Kristian Sandum (13.11.2023)

Hedalsveien 133 (Gnr 309, bnr 28) er overdradd fra Ingrid Alfredsen til Jan Alfredsen og Kai Alfredsen (13.11.2023)

Andel av Hedalsveien 133 (Gnr 309, bnr 28) er overdradd for kr 500.000 fra Kai Alfredsen til Jan Alfredsen (13.11.2023)

Flattums gate 14 (Gnr 318, bnr 503, seksjon 12) er overdradd fra Kirsten Sæther til Arnt Sæther, Stine Sæther, Aasta Johanna Sæther-dahl 280907 og Julius Emile Broe Pedersen 050201 (10.11.2023)

Andel av Flattums gate 14 (Gnr 318, bnr 503, seksjon 12) er overdradd fra Arnfinn Sæther til Kirsten Sæther (10.11.2023)
Flattums gate 14 (Gnr 318, bnr 503, seksjon 12) er solgt for kr 4.600.000 fra Arnt Sæther, Stine Sæther, Aasta Johanna Sæther-dahl 280907 og Julius Emile Broe Pedersen 050201 til Astrid Helene Rye Jonassen og Ivar Jonassen (10.11.2023)

Gnr 254, bnr 13 er solgt for kr 130.000 fra Liv Kind Jacobsen til Audun Sørland (14.11.2023)

Gnr 87, bnr 596 er overdradd til Vow Green Metals as (14.11.2023)

Drolshammarveien 161 (Gnr 71, bnr 24) er solgt for kr 3.700.000 fra Jørgen Pedersen Støa og Lene Pedersen Støa til Andreas Røsås Jenson og Silje Hilsen Lobben (15.11.2023)

Tolpinrudveien 10 (Gnr 46, bnr 23, seksjon 2) er overdradd for kr 4.000.000 fra Kari Lobben til Bane Nor Sf (15.11.2023)

Ullerålsgata 24 (Gnr 317, bnr 29) er solgt for kr 4.900.000 fra Ole Jonny Opgård Vaslien til Marthe Støa Gudbrandsen og Halfdan Langdalen (15.11.2023)

Tørrjulfaret 17 (Gnr 89, bnr 343) er solgt for kr 4.250.000 fra Marius Ulseth til Wanja Marie Bjerkelund (15.11.2023)

Bleikmyrveien 221 (Gnr 248, bnr 90) er solgt for kr 880.000 fra Barbro Moen Ternsten til Petter Birkheim (15.11.2023)

Andel av Tørrjulfaret 20 (Gnr 89, bnr 283) er overdradd for kr 1.135.044 fra Stine Hellerud til Eirik Jordheim (15.11.2023)

Brutorget 4 (Gnr 318, bnr 523, seksjon 44) er overdradd fra Anne-Marie Fjellanger til Anne-Christine Lippert Evenstuen, Helle Elisabeth Fjellanger Lillevik og Roger Alexander Lippert (15.11.2023)
Brutorget 4 (Gnr 318, bnr 523, seksjon 44) er solgt for kr 4.600.000 fra Anne-Christine Lippert Evenstuen, Helle Elisabeth Fjellanger Lillevik og Roger Alexander Lippert til Margrete Marie Mayer Foss og Tor Asle Foss (15.11.2023)

Eikliveien 37 (Gnr 39, bnr 125) er overdradd fra Reinert Sødal til Anders Kjelland, Olav Sødal og Tom Sødal (15.11.2023)

Gyrihaugen 31 (Gnr 31, bnr 8, fnr 59) er overdradd fra Kari Mcadam til Adam Rhona Mc, Adam Turid Mc og Elizabeth Mcadam (15.11.2023)

Andel av Gyrihaugen 31 (Gnr 31, bnr 8, fnr 59) er overdradd fra Robert Mcadam til Kari Mcadam (15.11.2023)

Konglefaret 35 (Gnr 38, bnr 187, seksjon 5) er solgt for kr 3.300.000 fra Knut Simen Wexhal Lerfaldet til Marie Sjåstad (16.11.2023)

Linnerudveien 44 (Gnr 137, bnr 69) er overdradd for kr 4.400.000 fra Inger Eidahl Konglund til Cathrine Aas og Eivind Bjørntvedt (16.11.2023)

Andel av Karterudtjernveien 70 (Gnr 275, bnr 92) er overdradd til Per Magne Solberg og Toril Solberg (16.11.2023)

Stabells gate 11 (Gnr 318, bnr 384, seksjon 13) er solgt for kr 1.700.000 fra Halfdan Langdalen til Line Minde (17.11.2023)

Fjellveien 13 (Gnr 56, bnr 177) er solgt for kr 3.500.000 fra Birgitte Søberg til Hajeed Mohammed Khaled Al (17.11.2023)

Marteseterveien 4 (Gnr 137, bnr 1, fnr 7) er overdradd fra Ragnhild Hals til Rune Hals Nilssen (17.11.2023)

Krokenveien 40 A (Gnr 87, bnr 2) er solgt for kr 204.140.000 fra Krokenveien 23 as til Ullerål Hage Borettslag (17.11.2023)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent