lørdag, 11 november 2023 09:56

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 45

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 45 Foto: Frank Tverran

Dette er eiendomsomsetningen i Ringerike kommune den siste uken. Ringerike kornsilo AS har kjøpt Asbjørnsens gate 12 av Ringerike kommune.

Viggo Hansteens vei 2 (Gnr 32, bnr 429, seksjon 2) i Oslo kommune er overdradd fra Birgitta Bervell til Pia Bervell (03.11.2023)
Overdragelsen omfatter også Røsteveien 33 (Gnr 278, bnr 141) i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også Røsteveien 35 (Gnr 278, bnr 144) i Ringerike kommune

Nakkebærveien 8 (Gnr 130, bnr 55) er overdradd fra Sigmund Rypdal til Elsa Rypdal (03.11.2023)

Hønefoss Bru 5 A (Gnr 318, bnr 445) er overdradd fra Lloyds Hønefoss as til Tippen as (06.11.2023)
Overdragelsen omfatter også Arnemannsveien 5 (Gnr 318, bnr 451)
Overdragelsen omfatter også Kongens gate 2 (Gnr 318, bnr 479)

Arnemannsveien 7 (Gnr 318, bnr 452) er overdradd fra Bruget Hønefoss as til Arnemannsveien 7 Hønefoss as (06.11.2023)
Gnr 318, bnr 446 er overdradd fra Lloyds Hønefoss as til Tippen as (06.11.2023)
Overdragelsen omfatter også Gnr 318, bnr 508

Andel av Gnr 244, bnr 383 er overdradd fra Laila Skaug til Merete Skaug Altier og Anne Lise Skaug (06.11.2023)

Andel av Støaveien 25 (Gnr 244, bnr 136) er overdradd fra Laila Skaug til Merete Skaug Altier og Anne Lise Skaug (06.11.2023)

Andel av Holtbekkveien 10 (Gnr 95, bnr 184) er overdradd fra Gunn Johansen Ludvigsen til Odd Davy Ludvigsen (06.11.2023)
Overdragelsen omfatter også Søndre Torv 2 B (Gnr 318, bnr 430, seksjon 4)

Sundgata 1 (Gnr 318, bnr 130, seksjon 12) er overdradd fra Jan Lauritz Stub til Jan Preben Stub (06.11.2023)

Andel av Brugsjordet 12 A (Gnr 244, bnr 232) er overdradd for kr 4.000.000 til Anni Saberniak Skjelbred og Jonn Arne Skjelbred (07.11.2023)

Andel av Konglefaret 35 (Gnr 38, bnr 187, seksjon 1) er overdradd fra Jon Harald Tallhaug til Margit Oliva Tallhaug (07.11.2023)

Killingtjernveien 19 (Gnr 293, bnr 170) er solgt for kr 3.325.000 fra Bokvalitet Bolig as til Erlend Søraker og Kristin Gamkinn Søraker (08.11.2023)

Tosseviksetermyrene 50 (Gnr 297, bnr 137) er solgt for kr 500.000 fra Anders Odden Strande til Hanne Lissen Bakke og Stig Einar Bakke (07.11.2023)

Hadelandsveien 639 (Gnr 111, bnr 1) er overdradd for kr 2.200.000 fra Gro Tønjum Langlien og Roar Langlien til Håkon Langlien (08.11.2023)
Overdragelsen omfatter også Gnr 111, bnr 11

Skaugveien 17 (Gnr 124, bnr 6) er solgt for kr 4.800.000 fra Ola Skavhaug til Fredrik Finsnes og Vera Finsnes (08.11.2023)
Salget omfatter også Gnr 124, bnr 7

Almebakken 40 (Gnr 89, bnr 199, seksjon 2) er solgt for kr 3.300.000 fra Brede Johansen til Holdingco as (08.11.2023)

Linjeveien 4 (Gnr 273, bnr 12) er overdradd fra Helga Marie Hval til Anne Hval Hagen, Einar Hval, Ingar Hval og Marit Hval Larsen (08.11.2023)

Linjeveien 4 (Gnr 273, bnr 12) er solgt for kr 2.000.000 fra Anne Hval Hagen, Einar Hval, Ingar Hval og Marit Hval Larsen til Kristin Hval (08.11.2023)

Tosseviksetermyrene 22 (Gnr 297, bnr 136) er overdradd for kr 500.000 fra Anders Odden Strande til Ulven og Strande as (08.11.2023)

Nakkerudgata 55 (Gnr 262, bnr 66, seksjon 2) er solgt for kr 2.850.000 fra Ida Larsen og Alexander Finnøen Nybakk til Kristiane Sveum Eidesmo og Petter Løken Olsen (09.11.2023)

Halvorselvlia 2 (Gnr 296, bnr 119) er solgt for kr 650.000 fra John Randall Douglas til Henning Juva og Pamela Louise Juva (08.11.2023)

Andel av Damtjern 61 (Gnr 27, bnr 50) er solgt for kr 280.000 til Atle Femoen og Vegard Dahl (08.11.2023)

Tyrimyrveien 8 (Gnr 87, bnr 573, seksjon 1) er solgt for kr 9.766.000 fra Tyrimyrveien 10 as til Molind Eiendom as (09.11.2023)
Salget omfatter også Gnr 87, bnr 573, seksjon 12

Andel av Killingtjernveien 23 (Gnr 293, bnr 174) er overdradd for kr 2.300.000 fra Marte Unnerud til Bjørn Unnerud (09.11.2023)

Andel av Karterudtjernveien 68 (Gnr 275, bnr 93) er overdradd fra Bera Brekke Thunshelle til Erling Thunshelle (09.11.2023)

Karterudtjernveien 68 (Gnr 275, bnr 93) er overdradd fra Erling Thunshelle til Kari Thunshelle, Ole Eirik Thunshelle og Torgeir Thunshelle (09.11.2023)

Karterudtjernveien 68 (Gnr 275, bnr 93) er solgt for kr 1.125.000 fra Kari Thunshelle, Ole Eirik Thunshelle og Torgeir Thunshelle til Tommy Gundersen (09.11.2023)

Almemoen 33 (Gnr 89, bnr 256) er solgt for kr 3.500.000 fra Tonje Skjeldal til Stian Burheim og Siri Tokerud (10.11.2023)

Gnr 317, bnr 93 er solgt for kr 14.330.000 fra Ringerike kommune til Ringerikes Kornsilo Sa (10.11.2023)
Salget omfatter også Gnr 317, bnr 95
Salget omfatter også Asbjørnsens gate 12 (Gnr 317, bnr 582)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent