lørdag, 15 juli 2023 09:37

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 28

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(4 Stemmer)

Her er den siste ukens eiendomsoverdragelser i Ringerike kommune.

Moltelia 2 (Gnr 298, bnr 55) er solgt for kr 4.990.000 fra Ole Ringerud til Atle Hunstad og Hilde Eilin Jansen (07.07.2023)

Ådalsveien 234 (Gnr 282, bnr 72) er overdradd fra Kari Anne Fingarsen til Anne Karin Fingarsen, May Britt Fingarsen og Odd Arne Fingarsen (10.07.2023)

Andel av Ådalsveien 234 (Gnr 282, bnr 72) er overdradd fra Anne Karin Fingarsen og May Britt Fingarsen til Odd Arne Fingarsen (10.07.2023)

Dronningens gate 16 (Gnr 318, bnr 181) er solgt for kr 4.700.000 fra Yngve Johan Kaltoft-Tirevoll til Jabulani Lucky Myeza og Stine Kiil Saga (11.07.2023)

Hvalsenga 1 (Gnr 129, bnr 131) er solgt for kr 4.200.000 fra Anders Eirik Haugen til Svein Roar Aasbak og Wenche Mælingen (11.07.2023)

Helgeshaugen 24 (Gnr 45, bnr 325, seksjon 4) er solgt for kr 2.940.000 fra Eirik Holm Opsal til Linda Cecilie Teigland (11.07.2023)

Hvalsveien 142 (Gnr 133, bnr 24, seksjon 15) er solgt for kr 3.217.000 fra Helene Larsen til John Trygve Rønning og Julie Stenumgaard Rønning (11.07.2023)

Andel av Konglefaret 33 (Gnr 38, bnr 187, seksjon 15) er overdradd fra Jan Robert Andersen til Berit Jarlset (11.07.2023)

Andel av Indre Løkkavei 41 (Gnr 86, bnr 166) er solgt for kr 1.330.000 til Beathe-Kristin Andestad og Lina Annette Resonable Witberg (11.07.2023)

Avstikkeren 175 (Gnr 76, bnr 73) er solgt for kr 2.950.000 fra Ole Johan Torgerud til Inger Lise Torgerud (11.07.2023)

Avstikkeren 165 (Gnr 76, bnr 42) er solgt for kr 375.000 fra Liv Arnlaug Torgerud til Inger Lise Torgerud (11.07.2023)

Sagveien 21 (Gnr 148, bnr 287) er solgt for kr 4.100.000 fra Per Inge Johansen og Marita Skougstad Johnsrud til Steinar Tutanrud og Marte Trones Tveito (12.07.2023)

Sagaveien 55 B (Gnr 87, bnr 526) er overdradd for kr 343.062 fra Rakel Tangen til Rolf Kristian Tangen (12.07.2023)

Andel av Vikersundveien 328 (Gnr 255, bnr 4) er overdradd for kr 2.250.000 fra Anne Lise Tobiassen til Bjarne Harry Bråthen og Marit Tranby (12.07.2023)

Andel av Gnr 98, bnr 14 er overdradd fra Rolf Gruer til Øyvind Gruer og Mari-Anne Skaug (12.07.2023)
Overdragelsen omfatter også andel av Øvre Flagveien 33 (Gnr 98, bnr 22)
Overdragelsen omfatter også Gnr 98, bnr 23

Gnr 98, bnr 14 er overdradd fra Thora Helene Gruer til Rolf Gruer, Øyvind Gruer og Mari-Anne Skaug (12.07.2023)
Overdragelsen omfatter også Øvre Flagveien 33 (Gnr 98, bnr 22)

Andel av Gnr 98, bnr 14 er solgt for kr 1.450.000 fra Øyvind Gruer til Mari-Anne Skaug (12.07.2023)
Salget omfatter også andel av Øvre Flagveien 33 (Gnr 98, bnr 22)
Salget omfatter også andel av Gnr 98, bnr 23

Andel av Almebakken 32 (Gnr 89, bnr 199, seksjon 7) er overdradd fra Jens Petter Kristoffersen til Anne Lise Ringen Kristoffersen (12.07.2023)

Andel av Konglefaret 35 (Gnr 38, bnr 187, seksjon 9) er overdradd fra Jens Petter Kristoffersen til Anne Lise Ringen Kristoffersen (12.07.2023)

Heggestubben 3 D (Gnr 102, bnr 254, seksjon 2) er solgt for kr 5.200.000 fra Vewi Eiendom as til Taran Elise Amble og Kristian Tuomas Tangen (13.07.2023)

Hønefoss Bru 1 D (Gnr 318, bnr 498, seksjon 32) er solgt for kr 5.500.000 fra Knut Lorang Junge og Susan Janet Junge til Leif Rode og Tove Rode (13.07.2023)

Andel av Westheims gate 13 (Gnr 86, bnr 217) er overdradd fra Jul Johan Delp til Marit Bjørkan (13.07.2023)

Øvre Halsteinrud Terrasse 10 A (Gnr 58, bnr 76, seksjon 5) er solgt for kr 2.400.000 fra Siw Aneth Thoenbakken til Jerv Aulesjord Olsen (13.07.2023)

Vestre Ådal 910 (Gnr 294, bnr 25) er overdradd fra Torbjørn Martin Hamborg til Kirsten Irene Hamborg (13.07.2023)

Veksalbakken 18 (Gnr 54, bnr 41) er overdradd fra Harald Dagfinn Pedersen til Anne Lise Pedersen (13.07.2023)

Veksalbakken 18 (Gnr 54, bnr 41) er overdradd fra Anne Lise Pedersen til May Lise Pedersen og Øivind Pedersen (13.07.2023)
Veksalbakken 18 (Gnr 54, bnr 41) er solgt for kr 3.115.000 fra May Lise Pedersen og Øivind Pedersen til Jan-Olav Bruun og Grete Dyblie (13.07.2023)

Glatveds gate 3 (Gnr 317, bnr 597, seksjon 16) er overdradd fra Ivar Odden til Bjørnar Odden og Nina Odden (13.07.2023)

Andel av Glatveds gate 3 (Gnr 317, bnr 597, seksjon 16) er overdradd fra Ester Karin Odden til Ivar Odden (13.07.2023)
Glatveds gate 3 (Gnr 317, bnr 597, seksjon 16) er solgt for kr 3.250.000 fra Bjørnar Odden og Nina Odden til Carl Erik Qvist Eriksen og Julie Roksvåg Sinnes (13.07.2023)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent