lørdag, 08 juli 2023 09:18

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 27

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(3 Stemmer)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 27 Foto: Frank Tverran

Her kommer den siste ukens ferske eiendomsoverdragelser. Nye overdragelser kommer hver lørdag.

Gnr 317, bnr 200, seksjon 41 er solgt for kr 4.150.000 fra Hønengt 59 as til Per Erik Kristiansen og Ann Karen Skjellum (01.07.2023)

Vinterroveien 20 (Gnr 45, bnr 162) er overdradd fra Elsa Ingrid Larsen til Runar Larsen og Tove Brit Aasen (30.06.2023)
Overdragelsen omfatter også Gnr 45, bnr 164

Andel av Vinterroveien 20 (Gnr 45, bnr 162) er solgt for kr 800.000 fra Tove Brit Aasen til Runar Larsen (30.06.2023)
Salget omfatter også andel av Gnr 45, bnr 164

Sagaveien 10 (Gnr 87, bnr 502) er solgt for kr 4.200.000 fra Solveig Moen til Trygve Sletmoen og Line Marie Moen Syversen (03.07.2023)

Kastveien 15 (Gnr 261, bnr 24) er solgt for kr 600.000 fra Trond Danielsen til Line Kristin Gundersen Hovland og Sille Karine Gundersen Hovland (03.07.2023)

Hofgaards gate 8 A (Gnr 318, bnr 420) er solgt for kr 7.000.000 fra Kari Håvi og Torleif Håvi til Anne Hilde Sveen (03.07.2023)

Veienmoen 47 (Gnr 47, bnr 137, seksjon 2) er solgt for kr 2.200.000 fra Bjørnar Gulliksen til Cathrine Gulliksen (03.07.2023)

Bålerudveien 64 (Gnr 56, bnr 383, seksjon 2) er solgt for kr 3.900.000 fra Mette Ekern til Mari Hayden Taraldsen (03.07.2023)

Arnegårdsbakken 1 A (Gnr 44, bnr 12, seksjon 13) er solgt for kr 2.325.000 fra Christopher Leonidas Mina Mera Olsen til Erik Orion Adeler (03.07.2023)

Knuterudveien 14 (Gnr 274, bnr 256) er solgt for kr 3.300.000 fra Linda Selte Øverby og Morten Øverby til Tone Eli Falang (03.07.2023)

Anettes vei 17 (Gnr 56, bnr 20) er solgt for kr 3.550.000 fra Geir Skare til Maria Veslemøy Aamodt Gjerald og Yngve Gøran Nygård Jakobsson (03.07.2023)

Grønvoldsgrenda 46 (Gnr 272, bnr 66) er solgt for kr 5.200.000 fra Kåre Avkjærn til Cecilie Bråthen og Roger Johansen (03.07.2023)
Salget omfatter også Gnr 272, bnr 109

Loveien 46 (Gnr 132, bnr 425) er solgt for kr 1.000.000 fra Anne Hilde Sveen til Arne Gunnar Sveen (03.07.2023)

Andel av Øvre Bergs vei 9 (Gnr 103, bnr 171) er overdradd for kr 2.540.609 fra Hanne Merethe Myrvang til Bjørn Helge Mikkelsen (03.07.2023)

Andel av Ankersgate 8 A (Gnr 317, bnr 251, seksjon 23) er overdradd fra Jens Alfred Raastad til Kari Marie Raastad (03.07.2023)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 318, bnr 130, seksjon 1
Overdragelsen omfatter også Sundgata 1 (Gnr 318, bnr 130, seksjon 18)

Almebakken 10 (Gnr 89, bnr 111) er solgt for kr 5.000.000 fra Ståle Linde Frestad til Bjørn Anders Ulsund og Eli-Kristin Sjøli Ulsund (03.07.2023)

Almemoen 70 (Gnr 89, bnr 291) er solgt for kr 6.450.000 fra Jørgen-Marius Evensen og Siw Bretvik Evensen til Christian-Peter Ringstad Sæterlid og Hege Ringstad Sæterlid (04.07.2023)

Almebakken 8 (Gnr 89, bnr 110) er solgt for kr 8.050.000 fra John-Petter Sandvold til Haakon Haraldsen og Ida Kristine Heggen Haraldsen (04.07.2023)

Hundremeterskogen 1 (Gnr 47, bnr 251) er solgt for kr 5.905.000 fra Janne Gudim Hermansen og Mark Hermansen Somfai til Vetle Bergheim Gulbrandsen og Eline Christensen Strand (04.07.2023)

Vælerenveien 144 (Gnr 248, bnr 130) er solgt for kr 1.455.000 fra Skjærdalen Eiendom as til Aina Melbye Aslaksrud og Inge Bonde Melbye Aslaksrud (05.07.2023)

Myrveien 25 (Gnr 49, bnr 323) er solgt for kr 3.400.000 fra Dan Gaute Aspen til Bente Larssen (05.07.2023)

Oppenåsen 77 (Gnr 58, bnr 47, seksjon 7) er solgt for kr 2.700.000 fra Gro Anita Baksvær til Stian Eriksen (05.07.2023)

Riperbakken 11 C (Gnr 45, bnr 256) er solgt for kr 4.500.000 fra Christian Hansen Aasen til Siri Bjerke og Øystein Ringnes (05.07.2023)

Andel av Skåpmyrveien 25 (Gnr 297, bnr 135) er overdradd fra Harry Rørvik til Marianne Rørvik (05.07.2023)

Andel av Tanbergstubben 16 (Gnr 38, bnr 224, seksjon 1) er overdradd fra Harry Rørvik til Marianne Rørvik (05.07.2023)

Follummoveien 84 B (Gnr 51, bnr 57, seksjon 1) er overdradd for kr 2.916.600 fra Menova as til Ringerike kommune (05.07.2023)

Mosseveien 19 (Gnr 87, bnr 287) er solgt for kr 4.020.000 fra Miriam Lunden til Hasan Ali Ali og Zaynab Sabri Ali (06.07.2023)

Kindsveien 21 (Gnr 244, bnr 86, seksjon 1) er solgt for kr 3.948.723 fra J K Utvikling as til Berit Holmen og Ole H Holmen (06.07.2023)

Kindsveien 25 (Gnr 244, bnr 86, seksjon 3) er solgt for kr 3.600.751 fra J K Utvikling as til Egil Karlsen og Kirsten Karlsen (06.07.2023)

Kindsveien 23 (Gnr 244, bnr 86, seksjon 2) er solgt for kr 2.841.938 fra J K Utvikling as til Marit Larsen (06.07.2023)

Kindsveien 27 (Gnr 244, bnr 86, seksjon 5) er solgt for kr 2.553.572 fra J K Utvikling as til Huser Eiendom as (06.07.2023)

Maltkleiva 15 (Gnr 251, bnr 41) er solgt for kr 3.200.000 fra Ove Hauger til Bohdan Ryszard Bloch og Magdalena Bloch (06.07.2023)

Parkgata 10 (Gnr 317, bnr 215) er overdradd fra Bjørn Dahl til Thor Dahl, Torunn Dahl Leknes og Hanne Berit Ryen (06.07.2023)

Parkgata 10 (Gnr 317, bnr 215) er solgt for kr 2.900.000 fra Thor Dahl, Torunn Dahl Leknes og Hanne Berit Ryen til Hermann Boye Halvorsen og Monika Lynikaite (06.07.2023)

Gnr 21, bnr 26 er overdradd fra Espen Hval til Pålsrud as (06.07.2023)
Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 27
Gnr 21, bnr 20 er overdradd fra Espen Hval til Pålsrud as (06.07.2023)
Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 21
Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 22
Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 23

Kindsveien 27 (Gnr 244, bnr 86, seksjon 6) er solgt for kr 3.179.284 fra J K Utvikling as til Olympia Invest as (06.07.2023)

Sætrangsgata 33 (Gnr 100, bnr 94) er solgt for kr 4.400.000 fra Kaja Kristi Jevne til Elisabeth Irgens Rohr-Torp og Erik Arno Rohr-Torp (07.07.2023)

Sagveien 22 (Gnr 148, bnr 288) er solgt for kr 3.050.000 fra Ole Henrik Martlev Søndrål til Hel Holding as (07.07.2023)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent