tirsdag, 05 oktober 2021 08:25

Hareide nekter å oppheve krav om helseattest for eldre sjåfører: – Opp til den nye regjeringen.

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Samferdselsminister Knut Arild Hareide nekter å følge Stortingets vedtak om å skrote ordningen med helseattest for eldre sjåfører. Samferdselsminister Knut Arild Hareide nekter å følge Stortingets vedtak om å skrote ordningen med helseattest for eldre sjåfører. Foto: Terje Pedersen / NTB

I februar vedtok Stortinget å fjerne kravet om helseattest for eldre sjåfører. Samferdselsminister Knut Arild Hareide nekter å følge vedtaket.

– Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august var ikke mulig å møte fordi viktige faglige vurderinger manglet. Nå har jeg fått disse, og for meg er saken klar: Jeg fjerner ikke kravet om obligatorisk helseattest, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I februar fikk SV støtte fra Ap og Frp til sitt forslag om kravet om å skrote kravet om helseattest for eldre sjåfører.

I dag er kravet at alle over 80 år som skal kjøre bil, må gjennomgå en helseundersøkelse hos legen for å avgjøre om de fremdeles er skikket til å kjøre.

– Et viktig virkemiddel

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører, sier Hareide.

Som en oppfølging av vedtaket fra februar, ble Statens vegvesen og Helsedirektoratet i april bedt om å utrede mulige konsekvensene av å fjerne kravet om obligatorisk aldersbestemt helseattest og å vurdere mulige alternative tiltak. Samferdselsministeren mottok rapporten 1. oktober.

– Opp til den nye regjeringen

I rapporten skriver Vegvesenet at det ansees som sannsynlig at det vil innebære en økt trafikksikkerhetsmessig risiko å fjerne kravet til obligatorisk aldersbestemt helseattest. De presiserer likevel at det er utfordrende å måle effekten av obligatorisk helseattest for eldre.

De mener også at det ikke foreligger alternative ordninger som i samme grad som obligatorisk aldersbestemt helseattest, er egnet til å fange opp de som ikke oppfyller helsekravene.

– Jeg oppfatter rapporten som en sterk faglig anbefaling om å beholde kravet om helseattest. Derfor ønsker jeg ikke å fjerne det, av hensyn til trafikksikkerheten. Det vil være opp til den nye regjeringen å ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sier Hareide.

NTB