lørdag, 15 mai 2021 22:20

Minde-selskap varslet om tvangsoppløsning

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Selskapet Storegata 1 og 2 AS, tidligere kjent som Cold Clean Ocean AS, har nå blitt varslet om at det kan bli tvangsoppløst dersom det ikke leverer inn regnskaper for 2019.

Hvis komplett årsregnskap ikke er mottatt senest 11.06.2021, vil Regnskapsregisteret varsle tingretten. Når tingretten er varslet, skal den tvangsoppløse foretaket uten ytterligere varsel, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 16-17 andre ledd, boligbyggelagsloven § 10-16 andre ledd, eller samvirkeloven § 143 andre ledd.

Minde & Minde AS er 100% eier av selskapet. Storegata 1 og 2 AS var 100% eier av Glatved AS som nå er konkurs. Minde & Minde AS eies nå 100% av Bjarne Minde.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent