onsdag, 20 januar 2021 11:14

Ny leder i Ringerike Venstre

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Ny leder i Ringerike Venstre Foto:Steinar Bleken

På Venstres årsmøte tirsdag, ble Helge Grundstad valgt til ny leder. Han overtar etter Tove Mette Pedersen.

Ringerike Venstres årsmøte kom med følgende to uttalelser:

Årets Ringeriksbudsjett gir en grønnere kommune!

Budsjettet for 2021 som ble vedtatt i desember bærer bud om et taktskifte i politikken i kommunen. Flere vedtak og verbalforslag bidrar til at politikken vris i bærekraftig retning og FNs bærekraftsmål blir nå praktisk politikk, uttaler årsmøtet til Ringerike Venstre. Et synlig bevis for at miljøarbeidet nå vitaliseres, er at Ringerike kommune ble utnevnt til Miljøfyrtårn av stiftelsen Miljøfyrtårn på kommunestyremøtet i desember. Dette har flere av oss arbeidet for i lengre tid, og endelig kom vi i mål. Å være Miljøfyrtårn er ingen sovepute, for det forplikter kommunen til å arbeide målbevisst med miljøsaker. Kommunen har fremdeles en vei å gå, men resultatet av budsjettbehandlingen er etter Venstres mening et stort og gledelig skritt i riktig retning.

Ringerike Venstre vil gjenvinne strøsand

Hvert år dumpes strøsand for millioner av kroner. Ringerike Venstre ønsker at Ringerike kommune skal se på muligheten for å gjenvinne strøsand. I Bærum kommune, samt to andre kommuner i Norge gjøres nettopp dette. Thomas J. Henriksen, leder i Nes Miljøpark, som gjenvinner forurenset masse på Østlandet, forteller at strøsand er det mest effektive å gjenvinne for dem. Som en del av Ringerike kommunes bærekraftstrategi vil dette være et riktig skritt på veien. Gjenvunnet strøsand støver mindre, og man kan ta ut mindre mengder grus fra pukkverk for å hente ut ny strøsand.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent