torsdag, 15 oktober 2015 20:43

Kommunestyret er på plass

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
Det nye kommunestyret i Ringerike Det nye kommunestyret i Ringerike Foto: Frank Tverran

Mennene er fortsatt for griske når det kommer til finfordelingen av de politiske beina. Da blir likestilling dyttet bort i en krok og minstekravet til 40% kvinneandel glatt oversett.

Det konstituerende kommunestyremøtet i Ringerike ble holdt torsdag den 15.10.2014. Men selv de mest forutbestemte og allerede avgjorte møter kan være en tålmodighetsprøve for de fleste.

Det var mange nye ansikter å se i kommunestyresalen, men ikke så mange som vi hadde håpet. Selv om enkelte gamle travere hadde gitt seg, var det allikevel ingen mangel på veteraner.

Vi skal ikke kommme nærmere inn på hvorfor det tar over to timer å stemme over 10-15 forslag som er avgjort på forhånd, men når ordfører Hansen allerede etter 45 minutter foreslår kaffepause, må jo ting ta tid. Det samme gjør alternative forslag som forslagsstillerene på forhånd med 100% sikkerhet vet ikke kan få flertall.

Ulovlig få kvinner
Til tross for informasjon om det fra ordføreren, valgte kommunestyret for få kvinner inn i Formannskap, Hovedkomiteen for Miljø og Areal samt Kontrollutvalget. Axel Sjøberg (SV) bebudet derfor alllerede under kveldens konstituerende møte at han ville ta saken inn for Fylkesmannen for en lovlighetskontroll.

Ordfører Hansen (AP) repliserte med at jusssen var vanskelig og at de jobbet med saken - det var vissnok ikke 100% sikkert at de hadde gjort noe ulovlig.

Så langt jussen, men hva med moralen?

Slik ble de forskjellige vervene fordelt:

Ordfører: Kjell B. Hansen
Varaordfører: Dag Henaug

Formannskapet blir slik:

 • Kjell B. Hansen (AP)
 • Dag Henaug (H)
 • Kirsten Orebråten (AP)
 • Runar Johansen (H)
 • Alf Meier (AP)
 • Inger Kammerud (H)
 • Hilde Wollmerhaus (AP)
 • Helge Stiksrud (V)
 • Arnfinn Holten (KRF)
 • Magnus Herstad (FRP)
 • Hans Petter Aasen (SP)
 • Christine Granlund (FRP)
 • Anne Mari W. Ottesen (SP)

Kontrollutvalget:

 • Karsten Lien (SV) leder
 • Lise Kihle Gravermoen (SP) nestleder
 • Ulf Magnussen (FRP)
 • Ståle Skjønhaug (AP)
 • Dag Håkon Henriksen (H)

Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd

 • Runar Johansen (H) leder
 • Per Askilsrud (KRF) nestleder
 • Iren Raneklaev (AP)
 • Jim Hagen Warp (AP)
 • Anne Marit Lillestø (V)
 • Lise Bye Jøntvedt (H)
 • Ole Johan Andersen (FRP)
 • Parviz Salimi (SV)
 • Brit Bøhler (SOL)

Hovedkomiteen for Oppvekst og Kultur

 • Mons Ivar Mjelde (AP) leder
 • Jan Frantzen (H) nestleder
 • Trine Sandum (AP)
 • Ragnhild Lilleeng (AP)
 • Maria Tjøm Eikeland (H)
 • Ahmed Mahmoudi (AP)
 • Rickard Baksvær (FRP)
 • Mari Solheim Sandsund (SP)
 • Kenneth Bekkemoen Sørum (SV)

Hovedkomiteen for Miljø og Areal

 • Arnfinn Baksvær (AP) leder
 • Arne Broberg (H) nestleder
 • Anne Sandum (A)
 • Ole Gunnar Øhren (V)
 • Elsa Lill P. Strande (H)
 • Stein Roar Eriksen (AP)
 • Tor Bøhn (FRP)
 • Anders Braaaten (SP)
 • Hilde Marie Steinhovden (MDG)

konst avstemming
Det gikk mye tid på formaliteter og prinsipper. (Foto: Frank Tverran)

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent