mandag, 12 oktober 2015 15:43

Spor i jord

Skrevet av
Oversikt over en del av utgravningsfeltet Oversikt over en del av utgravningsfeltet Dronefoto: NITAR/Frank Tverran

Folkene fra Kulturhistorisk museum, med utgravingsleder Camilla C. Wenn i spissen, har nå kommet ned på tydelige spor i jorda.

Etter at det øverste jordlaget er fjernet, begynner det nå å komme fram interessante omriss i landskapt. De mørke feltene indikerer at her er det "noe". En god del av feltene har vist seg å være kokegroper anslått til å være fra folkevandingstiden. Denne perioden strekker seg fram til ca 600 e.Kr.f.

Våre dronebilder var også av stor interesse for arkeologene og kopier ble oversendt.

Utgravninger ved Hønen
Bildet viser hovedfeltet. Veien mot Klekken til høyre. (Foto: NITAR/Frank Tverran)

 

 

Sist redigert torsdag, 13 oktober 2016 09:11