fredag, 02 oktober 2015 13:13

Beina er fordelt

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Kjell B Hansen Kjell B Hansen Foto: Frank Tverran

Til tross for at velgerne i Ringerike kommune har sendt et klart signal til våre politikere om at de ønsker en kurs mer til venstre, kjører de i samme sporet.

- Forutsigbarhet
Kjell B Hansen, som vi ikke uventet får som ordfører i fire nye år, la under et informasjonsmøte fredag fram samarbeidsdokumentet til de fire partiene KrF, Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet.

Ut av Robek
Hansen la vekt på samarbeidets historikk fra flere perioder bakover i tid og mente det var ganske forutsigbart hva som ville skje hvis dette samarbeidet fortsatte.De hadde vært gjennom en tung økonomisk periode og kommunen kommer ut av Robek-lista fra 1.januar.

Bryr seg mindre om velgerne
På spørsmål til Hansen om Ap hadde reagert på signalet fra velgerne om at de ønsket en venstredreining i politikken, svarte han at de hadde hatt løse samtaler med partiene på venstresiden, men at de la større vekt på å videreføre den koallisjonen de hadde hatt i flere år.

Sentrumssuppe
RingeriksAvisa mener at samarbeidet strekker seg til fordeling av politiske bein og om at kommunen ikke skal gå konkurs. Resten er bare runde og generelle formuleringer. Arbeiderpartiet lar seg ikke påvirke av venstresidens framgang - les: hva velgerne vil.

Dette sa velgerne i Ringerike:

AP har økt fra 16 til 17 representanter, Høyre har tapt fra 11 til 10 representanter. FrP har også gått tilbake fra 6 til 5. Sosialistisk Venstraparti kommer inn med 2 fra å ikke hatt noen.

Venstre hadde 3 og får nå bare 2. KrF er stabile med sin ene representant og det for det meste sosialistiskvennlige Miljøpartiet kommer inn med 1 ny representant. Det samme gjør Solidaritatslista.

Sentrumsmeglere
På spørsmål fra RingeriksAvisa om hvorfor de hadde tatt med KrF og Venstre, svarte Hansen at de hadde samarbeidet så lenge at det nærmest ville vært dårlig gjort å ikke ta dem med.
Småpartiene selv ga uttrykk for at de var viktige meglere i saker hvor AP og Høyre sto langt fra hverandre.

Politisk uenige
AP har programfestet at Petersøya skal være offentlig friområde, mens Høyre er åpen for andre forslag. AP sier plent nei til utsetting av kommunale tjenester på anbud, mens Høyre synes det er helt greit.
Det er derfor langt fra noen politisk enighet mellom de to største partiene i Ringerike.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent