torsdag, 29 juni 2017 19:31

Integrering uten diskriminering

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
Integrering uten diskriminering Fotofangst: Kommunens nettoverføring

Integreringsrådet ble i kommunestyret torsdag kvitt en ekskluderingsbestemmelse. Først da Hans-Petter Aasen (SP) satte ned foten, ble det orden i sakene og blemma unngått.

Etter at reviderte vedtekter for Integreringsrådet hadde passert både rådet selv, samt Formannskapet, kom det pinlige forslaget fram til behandling i kommunestyret.

I en av paragrafene het det:

..."3 medlemmer oppnevnes blant kommunestyrets medlemmer hvorav minst 2 skal være etniske nordmenn. Dette for å sikre slik representasjon i rådet.."

Axel Sjøberg (SV) var raskt oppe på talerstolen, men selv han hadde ikke bedre gangsyn enn at han bare ville endre "skal" til "bør" - et forslag han forøvrig senere frafalt. Sjøberg la også til at "Etniske nordmenn" ikke var et begrep Statistisk Sentralbyrå opererte med.

Hans-Petter Aasen (SP) var i sitt påfølgende innlegg klinkende klar på at en slik betegnelse ikke var et kommunestyre verdig. Han foreslo derfor å sløyfe hele begrepet.

Stein Roar Eriksen (AP), som også er leder av Integreringsrådet, gikk deretter på talerstolen og mente at dette burde utredes juridisk. Dette ble fulgt opp av  Helge Stiksrud (V) som mente saken burde utsettes.

Parviz Salimi (SV) stilte spørsmål om hvorfor ikke andre råd og utvalg hadde tilsvarende regulering og sa han følte seg diskriminert som medlem av kommunestyret. Han konkluderte med at han som fullverdig medlem av Ringerike kommunestyre kunne risikire å bli utelukket fra et verv i Integreringsrådet.

Etter at Rådmannen sa seg enig med representanten Aasen, roet det seg i den "kommunale barnehagen" og enkelte virket lettet over å være fritatt fra å tenke selv.

Etter at utsettelsesforslaget falt mot 2 stemmer, var det full enighet i forsamlingen om at det ikke skulle ligge diskriminerende føringer hos et Integreringsråd.

RingeriksAvisa gratulerer!

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent