onsdag, 10 april 2024 08:15

Regjeringen gir millionløft til gratis utdanning i fem bransjer

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier det er viktig med et kompetanseløft i næringer under endring. Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier det er viktig med et kompetanseløft i næringer under endring. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringen bevilger totalt 82,7 millioner kroner til korte og relevante etter- og videreutdanninger i fem bransjer. Formålet er å gi ansatte et kompetanseløft.

– De store samfunnsutfordringene, omstilling i næringslivet og fornyelse av offentlig sektor krever at vi satser på kompetanseheving, sier forskning- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

– Disse pengene skal bidra til å gi ansatte og bedrifter i hele landet oppdatert kunnskap, legger han til.

Millionene skal i denne omgangen deles ut til fem bransjer: Avfalls- og gjenvinningsbransjen, industri- og byggenæringen, jordbruks-, skogbruks- og gartnernæringen, finansnæringen og informasjonstrygghet og IKT-bransjen.

IKT får mest penger

Det er IKT-bransjen som får mest penger i bevilgningen med over 26,5 millioner kroner, etterfulgt av finansnæringen.

– Finansnæringen har de siste årene blitt møtt med nye krav, blant annet til grønne og bærekraftige investeringer. Dette gir behov for ny og oppdatert kompetanse, sier Hoel og fortsetter:

– Informasjonssikkerhet og IKT gjelder flere sektorer. Deres bransjeprogram vil derfor kunne føre til at mange får det påfyllet de trenger.

Skal sikre jobber

Program innen avfalls- og gjenvinningsbransjen, jordbruks-, skogbruks- og gartnernæringen er inne i sitt tredje og siste år med bransjeprogram, mens programmet for industri- og byggenæringen blir videreført for en ny treårsperiode.

Programmene innenfor finansnæringen og informasjonstrygghet og IKT-bransjen er nye og er under utvikling.

Det er partene i arbeidslivet som har foreslått hvilke bransjer som bør ha bransjeprogram. Formålet med satsingen er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for endring, får nødvendig kompetanse til å mestre nye oppgaver og dermed blir i jobben.

I år kom det inn totalt 107 søknader til støtte for bransjeprogram. Det er utdelt 82,7 millioner kroner til i alt 53 prosjekt, som skal gjennomføres i perioden 2024 til 2027.

NTB