fredag, 09 oktober 2020 09:24

Per Martin med ringeriksnatur

Mange har ventet spent på Per Martin Haakenstads del 2 av "Ringeriksnatur". Og de har ikke ventet forgjeves.

torsdag, 08 oktober 2020 08:01

Nye advokatfirmaer i Hønefoss

Det er "Advokat Camilla S. Walløe AS" som er navnet på det ene nyetablerte advokatfirmaet. Selskapet skal naturlig nok ha advokattjenester som hovedbeskjeftigelse. Aksjekapitalen er 100.000 og styrelder er Camilla Sørensen Walløe.

Det andre foretaket heter  "Advokat Trine Hamborg Dahl AS" som også har aksjekapital 100.000. Trine Hamborg Dahl er styreleder.

Så gjenstår det å se hvor og hvordan de to advokatene etablerer seg.

onsdag, 07 oktober 2020 12:18

Nå kan du dele livets begivenheter

Vil du dele en begivenhet med flere enn det er plass til?

onsdag, 07 oktober 2020 11:16

Byens perle på markedet

Jo Sellæg har ikke uten grunn betegnet Hønefoss som jugendbyen på Østlandet. Det finnes en rekke perler rundt i byen som bekrefter dette. Nå er en av de aller største perlene til salgs; Grønlievillaen.

onsdag, 07 oktober 2020 10:27

Ringeriksbanen skal planlegges ferdig

Med budsjettforslaget for 2021 kan planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss bli ferdig, og dermed gjøre det mulig å fatte investeringsvedtak i 2021. En bygging av Ringeriksbanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss og videre til Bergen med om lag en time, binde bo- og arbeidsmarkedene i hovedstadsområdet og på Ringerike tettere sammen, og styrke turistnæringen i Hallingdal.

onsdag, 07 oktober 2020 09:43

Nytt dekksenter i Ådalsveien

Trond Grindahl skal lede det nye Viken Dakksenter AS i Ådalsveien 10 i Hønefoss. Kapitalen er kr 100.000. Styreleder er Henning Kristensen Solbakken og de øvrige styremedlemmene er: Rune Grindahl, Trond Grindahl og Mathias Auchet.

Firmaet skal primært jobbe med dekksalg, dekkhotell og dekkverksted.

onsdag, 07 oktober 2020 07:59

Herman Bay leder nytt foretak

Paulsrud Eiendom AS er et nystiftet foretak som har til formål å drive med "utleie av eiendom til drift av bo- og servicesenter for mennesker med behov for å bo i fellesskap med andre under oppsyn og med medisinsk hjelp og hva som dermed står i forbindelse. Dessuten å delta i andre selskap og enhver annen virksomhet som følger hermed.

onsdag, 07 oktober 2020 07:53

Even Westby med nytt firma

Hippo Management AS er navnet på et nytt foretak i Hønefoss. Daglig leder er Even Westby og styreleder er Hege Trine Bisgaard.

tirsdag, 06 oktober 2020 10:38

Dette bør du gjøre før kulda kommer

Vi har et variert klima i Norge, og det betyr at hus og hytter må være rustet for all slags vær. For å unngå ubehagelige overraskelser og skader i løpet av vinteren, er det en del du bør sette i gang med allerede nå.

tirsdag, 06 oktober 2020 09:48

Ann Kristin med oppreist glede

Selv om firmanavnet "Oppreist Glede AS" kan tolkes på mange måter, så er formålet med selskapet Fysisk aktivitet, coaching, foredrag og undervisning. Kapitalen er 30.000 og daglig leder og styreleder er Ann Kristin Hådem.

Side 2 av 352