mandag, 19 oktober 2015 19:50

Jubileumsgave til sykehuset

Skrevet av Jan Arne Dammen
En ny sjekk er på vei opp på veggen. Fra v. Oddmund Nestegard, Ellen Løstegård, Solveig Stokke, Bjørg Myrengen, Erik Breili, Gunn Frydenberg, Bilal Ata og Raymond Sjursen med gaven på 111.400.- kroner. En ny sjekk er på vei opp på veggen. Fra v. Oddmund Nestegard, Ellen Løstegård, Solveig Stokke, Bjørg Myrengen, Erik Breili, Gunn Frydenberg, Bilal Ata og Raymond Sjursen med gaven på 111.400.- kroner. Foto: Jan Arne Dammen

Ringerike sykehus sto ferdig i 1965 og kan i år feire 50 år. LHL Ringerike, som alltid har hatt et godt samarbeid med sykehuset, ble stiftet i 1950 og kan se tilbake på 65 år. Dette ble behørig markert med en stor gave.

Foreningen har bl.a. likemannskontakter 2 dager i uken på hjerte- og lungeavdelingen. I anledning jubileet, ønsket LHL Ringerike å gi en gave til sykehuset. På ønskelista til sykehuset stod det listet opp utstyr til en verdi av 111.400.- kroner, bl.a. en spesialstol for de som sliter med pusten, blodtrykksapparater med mere.

Mange på Ringerike er glade i lokalsykehuset sitt, så også medlemmene av LHL Ringerike.
- Vi hegner om sykehuset vårt og føler vi har litt eierskap i det vi også. Med denne gaven håper og tror vi at vi gjør sykehuset litt bedre. Da blir det også bedre for pasientene som er her, sa leder av LHL Ringerike, Erik Breili, under overrekkelsen.

Sammen med sykepleiere og leger tok avdelingssjefen ved medisinsk klinikk, Oddmund Nestegard, i mot gavesjekken fra Erik Breili.
- Foreningen har vært veldig flink gjennom årene til å støtte sykehuset, noe som betyr mye for oss. Dette utstyret vi nå kan gå til innkjøp av, hadde vi på nåværende tidspunkt ikke muligheter til å kjøpe inn selv. Og dette er utstyr som kommer pasientene til gode og vil gi dem en bedre hverdag, sa Oddmund Nestegard, da han på vegne av pasientene takket for gaven.

Sist redigert mandag, 19 oktober 2015 19:55