banner web

A+ A A-

"I hjertet av Norge"

Vakre Ringerike Flyfoto: Frank Tverran Vakre Ringerike

Ringerike Næringsforening søker Ringerike kommune, alternativt Regionrådet for Ringeriksregionen, om 300.000 til en propagandafilm for Ringerike.

Filmen er solgt inn til Ringerike Næringsforening fra produksjonsselskapet som produserte «En bit av Norge/New Scandinavian Cooking». Sistnevnte samarbeider nært med TV2.

Det ble holdt et salgsmøte 15. november i fjor for Ringerike Næringsforening. Presentasjonen ble gitt av produksjonsselskapet Tellusworks.

Denne formen for innholdsmarkedsføring gjør at Tellusworks på forhånd kan love at TV2 vil kjøpe og sende programmene. Det er det ikke sikkert en annen produsent kan garantere, og dermed bortfaller muligheten til legge ut en slik jobb på anbud.

Produksjonskostnaden er anslått til 1 - 1,2 mill kroner og Ringerike Næringsforening tenker seg at Ringerike kommune eller Regionrådet bidrar med kr 300.000, Buskerud fylkeskommune med 200.000, bankene med kr 300.000 og bedrifter og næringsaktører med kr 400.000,-

Tilsammen er det snakk om en 90 minutters dokumentar hvor Ringeriksbanens historie og framtidige betydning vil stå sentralt. Denne tematikken og timingen mener Ringerike Næringsforening vil virke naturlig fremmende og «argumenterende» inn i prosessen mot regjeringens videre håndtering av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, frem mot investeringsbeslutning i 2019.

Regionrådet behandler saken i sitt møte 21. februar.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20