banner web

A+ A A-

Forsøk på å kjøpe sex er ikke lenger straffbart

  • Skrevet av ntb
  • Publisert i Nyheter

Det er straffbart å kjøpe sex, men ikke å forsøke å kjøpe sex. Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) kaller det en utilsiktet konsekvens av den nye straffeloven.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug påpeker en uforutsett virkning av ny straffelov i 2015.

«Riksadvokaten har i et brev til departementet gitt uttrykk for at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester fra voksne ikke lenger kan straffes, og at denne avkriminaliseringen synes å være en utilsiktet konsekvens av at skillet mellom forbrytelser og forseelser ble forlatt ved innføringen av den nye straffeloven», skriver Listhaug ifølge ABC Nyheter i et svar til KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Ropstad ønsket en avklaring etter at Dagbladet i desember skrev at det var utstedt kun fem bøter i Oslo for brudd på sexkjøpsloven i løpet av 2017.

Riksadvokaten har slått fast at forsøk på å kjøpe sex ikke lenger kan straffes. Det vanskeliggjør politiets arbeid med å slå ned på forbudet mot å kjøpe sex, i straffelovens paragraf 316.

Listhaug vurderer om det blir nødvendig med en lovendring.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20